1. 1 Helsingfors. (De litterära premierna.)
  Hufvudstadsbladet nro 113
 2. 2 Palkittavaksi ilmoitettuja kirjoja.
  Päivätär nro 14
 3. 3 Litterair Anmälan. (Till täflan anslaget pris för förshandet af Norrmännens vikingafärder till Östersjön och Finska viken.)
  Åbo Allmänna Tidning nro 106
 4. 4 Ins.) Fråga. (l anledning af Finska Hushållnings Sällskapets utgifne prisämnen och prisbestämmingar i F.A.T. n:o 10. Om prisbestämningen för Handboken i Landthushållningsläran.
  Borgå Tidning nro 9
 5. 5 Granskning af Dr. Castréns syrianska gramatik för utanordnandet af Demidoff ska priset.) - 9.I. Mbl. n:o 2.C.H.I. Ignatius. (Finska Literatur Sällskapet i Wiborg tillkännagifver att pris blifvit utfäst för den, som till Sällskapet insänder en antaglig Finsk Grammatik.
  Finlands Allmänna Tidning nro 67
 6. 6 Medd.) Literatur-sällskapens prisfrågor. (Tidningen Saima n:o 13 besyller Helsingfors Sällskapet för Finsk Literatur, att n:obroderligt hafva förfarit med literäraspris.
  Morgonbladet nro 30
 7. 7 Om det Honorarium, hvilket Finska Literatur sällskapet i Helsingfors utfästat för en Finsk Grammatik, har Saima fällt yttranden hvilka här förklaras.
  Suomi nro 19
 8. 8 Åt Apotekaren J.G. Hammardahl har K. Finska Hushållnings Sällskapet beviljat 50 Rubel Silfver såsom uppmuntran för författad prisskrift uti jordbruket och dess binäringar.
  Teknologen nro 50
 9. 9 Leopoldinenbref, 17. (Stipendier och understöd för literatörer.)
  Helsingfors Tidningar nro 87
 10. 10 Oscar Andersson. (Uppmaning till täflan. Författande af ett dramatiskt theaterstycke.)
  Helsingfors Tidningar nro 82
 11. 11 Uppmaning till pristäflan. Finska folkets historia. De närmare vilkoren äro följande: Medlemmar af för den Österbottniska Afdelningen.
  Helsingfors Tidningar nro 28
 12. 12 W. Kilpinen. Täflingspris. (På finska af skönliterärt eller historiskt innehål.)
  Helsingfors Tidningar nro 45
 13. 13 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle Helsingissä annettiin (100 ruplaa) palkintorahaksi sille, joka suomenkielellä antaa ulos kuvausnäytelmän.
  Sanomia Turusta nro 20
 14. 14 Helsinki. (Palkinnonehdotuksia. Kansankirjojen luokkaan kuuluvista teoksista.)
  Päivätär nro 18
 15. 15 Helsingistä. (Kirjallisuuspalkintoja.)
  Päivätär nro 19
 16. 16 Kirjallisuuspalkinnot.
  Päivätär nro 24
 17. 17 Palkittaviksi lähetettyjä kirjoja, kirjallisuus-kilpaileminen.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 29
 18. 18 Kilpapalkinto kirjantekijöille haettavana.) Gabriel Rein. A.E. Arppe. Vilhelm Lagus. - 1865 23.II. S:tar n:o 45.(Palkittavaksi lähetettyjä kirjojakokous.
  Suometar nro 80
 19. 19 Palkittaviksi ilmoitettuja kirjoja. Palkintotuomarit.
  Suometar nro 83
 20. 20 Kirjalliset palkinnot. (Yhdyskuntien toimet.)
  Suometar nro 88