1. 1 Den litterära eganderätten diskuterad i HDB n:o 37.
  Åbo Underrättelser nro 21
 2. 2 F. Fll. (Ins.) Litterär egendoms värde i Finland.
  Helsingfors Tidningar nro 242
 3. 3 Den litterära eganderätten.
  Helsingfors Tidningar nro 127
 4. 4 Om literär eganderätt.
  Vikingen nro 37
 5. 5 Gösta. Inhemska snillen. (Bära uppmuntras.)
  Vikingen nro 51
 6. 6 Literär och artistisk egande rätt.
  Vikingen nro 32
 7. 7 K. Bergbom. Beriktigande. (Med anl. af Johan Petters yttranden om litterär eganderätt.)
  Helsingfors Dagblad nro 29
 8. 8 Kirjallisesta omistusoikeudesta.
  Uusi Suometar nro 126
 9. 9 Den litterära och artistiska eganderätten. I. II. (forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 70
 10. 10 Kirjallista omaisuutta suojeleva laki tarpeellinen.
  Uusi Suometar nro 49
 11. 11 Krönika. (Artistisk och literär eganderätt.)
  Helsingfors Dagblad nro 295
 12. 12 Förslag till internationel konvention till skydd för literära eganderätten har ryska utrikesministerium hänskjutit till Finlands senat.
  Morgonbladet nro 303
 13. 13 H:fors. Reproduktioner efter finska konstnärers arbeten varit utstälda, i anl. hvaraf konstnärsgillets direktion erinnar i en annons om litterär och artistisk eganderätt.) ( Svar följ.
  Norra Posten nro 337
 14. 14 Praktiska råd för unge författare. (forts.)
  Wiborgsbladet nro 179
 15. 15 Jonas Petter. Låt och olåt. (Skömt med unga författare.)
  Åbo Tidning nro 203
 16. 16 Frågan om den literära o. artistiska eganderätten vid Sv. bokförläggareföreningens sammantr.
  Hufvudstadsbladet nro 39
 17. 17 Ejnar. Faran för ett literärt proletariat. I. II.
  Hufvudstadsbladet nro 25
 18. 18 Sananen kritikistä. (Suomalaisen sanomalehdistön hyökkäyksistä nuoria realistisia kirjailijoita ja taitelijoita vastaan.)
  Keski-Suomi nro 48
 19. 19 Sananen nuorille kirjailijaksi yrittäville.
  Tampereen Sanomat nro 49
 20. 20 Heikki Meriläinen. Suomettaren X:lle. (Sen johdosta, että X on kirjoituksessaan moittinut kansankirjailijain törkeätä kieltä.)
  Kaiku nro 28