1. 1 Rec. Förteckning å härtills vetterligen tryckta Finska Skrifter. Åbo. 1821.
  Åbo Morgonblad nro 18
 2. 2 Rec. Litteratur. Förteckning å härtills vetterligen tryckta finska Skrifter. (Utarbet of Keckman.)
  Åbo Tidningar nro 43
 3. 3 Åbo. Bibliografi. (Anmälan af diverso utgifven arbeten.)
  Åbo Tidningar nro 68
 4. 4 Några ord i anledning af BåT:s förteckning öfver Finska Tryckpressens alster 1842
  Saima nro 16
 5. 5 Bibliographia bodierna Fenniae.
  Åbo Tidningar nro 14
 6. 6 Rec. (Andra Häftet af Finlands bokkatalog (bibliographia bodierna Fenniae.) har utkommit.)
  Åbo Underrättelser nro 89
 7. 7 Åbo. (Pippingska katalogen i 400 explr. Upplagan anses vara för liten.)
  Åbo Underrättelser nro 22
 8. 8 Kirjakaupassa. Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista kuin myös muutamista muista teoksista, joissa löytyy joku kirjoitus suomenkielellä, tahi joku johdatus sitä tuntemaan. Helsinki 1856-57.
  Suometar nro 40
 9. 9 Arv. Luettelo=kirja. (Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista , F.W. Pipping. Helsinki 1857.)
  Sanan-Lennätin nro 44
 10. 10 J.V.S, Inhemsk litteratur. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. Helsingissä 1856-57. Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska. Fredr. Wilh. Pipping.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 11
 11. 11 Luettelo J.C. Frenckellin ja Pojan kustantamista suomenkielisistä kirjoista seuraa tätä numeroa.
  Suometar nro 11
 12. 12 Kopistens krönika. (Boknytt fr. Åbo: Bibliographia hodierna Fenniae.)
  Papperslyktan nro 31
 13. 13 Arv. (W. Wasenius, Suomalainen kirjallisuus vv, 1544-1877. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. Helsingissä 1878.)
  Uusi Suometar nro 89
 14. 14 l bokhandeln: Suomalainen kirjallisuus v. 1544-1877. Katalog öfver finska litteratur af mag. V. Vasenius.
  Helsingfors Dagblad nro 246
 15. 15 Rec. Litteratur. W. Wasenius: Suomalainen Kirjallisuus v. 1544-1877. H:fors 1878.
  Östra Finland nro 106
 16. 16 Suomikiihko (Lähet.) (Miksi W. Wasenius on Suomalainen Kirjallisuus nimisestä kirjastaan jättänyt pois .....)
  Uusi Suometar nro 113
 17. 17 Z. (Polem. följer) Literatur. Svensk bokkatalog för åren 1866-1875. Sthlm 1878. I.
  Helsingfors Dagblad nro 304
 18. 18 Matti. Kirje Helsingistä. (Hra Z:n arvostelut hra W. Waseniuksen kirjasta Suomalainen kirjallisuus ja kirjasta Ruotsalainen kirjaluettelo v. 1866-1875 joka ilmestyi Ruotsissa.) - 1878 8.XI. US n:o 134.Matti. Kirje Helsingistä. (Hra Z. ja W. Waseniuksen teos: Suomalainen Kirjallisuus. )
  Uusi Suometar nro 140
 19. 19 Aakkosellinen Kirjaluettelo. Lainakirjastoa varten toimittanut Vihtori Waaranen ilmautunut.
  Päijänne nro 27
 20. 20 F.d. komiterad. (Ins.) Skydd för artistisk och literär eganderätt.
  Morgonbladet nro 212