1. 1 [G. Tidgrén.] Underlaga Titlar på Svenska böcker.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 Prof. af Arabisk vitterhet.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 3. 3 Om svensk och utländsk lektyr.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 4. 4 F.M. Fransén. - Österländsk Vitterhet i Medeltiden.
  Åbo Tidningar nro 24
 5. 5 Skönhetens och Behagens hemvist.
  Åbo Tidning nro 39
 6. 6 Öfversigt af de sednaste revolutionerna i Svenska Vitterheten.
  Mnemosyne nro 15
 7. 7 Om rimslutet i finsk vers.
  Mnemosyne nro 17
 8. 8 Försök till finsk prosodie.
  Mnemosyne nro 42
 9. 9 Om öfversättningen af runon Pääskyläinen, päivän lintu.
  Mnemosyne nro 6
 10. 10 Weisujen ja runojen tahtimitoista.
  Turun Wiikko-Sanomat nro 42
 11. 11 Korta underrättelser om Polska Litteraturen.
  Åbo Morgonblad nro 19
 12. 12 E.L. Ossian.
  Åbo Underrättelser nro 96
 13. 13 Kärleken och Poesien (Ins.)
  Helsingfors Tidningar nro 77
 14. 14 E.L. (Ins.) Några nyare finska runoförfattare, (Isaak Pieksieinen. i Pielavesi sn.)
  Helsingfors Morgonblad nro 12
 15. 15 E.S. Jälkikirjoitus Neijon Laululle, (Samassa numerossa: Laulun runomitasta.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 40
 16. 16 Ajatuksia. (Lähetetty) ( Neijon laulun jälkeen O.V.S:n n:o 40:ssä olleen jälkikirjoituksen johdosta vastinettakoskien mainitun laulun runomittaa.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 45
 17. 17 Ins.) Bref till en vän. (Den religiösa riktningen inom roman literaturen.
  Helsingfors Morgonblad nro 90
 18. 18 M.K-n. (Lähet.) Suomalaisuuden edistyminen kirjallisuuden alalla,
  Suometar nro 153
 19. 19 Nya böcker. (Om bekantskapen med utlandets litteratur.)
  Vasabladet nro 49
 20. 20 A. Från allmänheten. Till red. for HDB. (Med anl. af anml. af: Estniska sagorna. )
  Helsingfors Dagblad nro 299