1. 1 Ulkomaisista henkivakuutusyhtiöistä. (Hallituksen olisi varovasti antaminen lupaa heidän toimimiseensa.)
  Laatokka nro 11
 2. 2 En betänklig form för lifförsäkring. (Ang. Skandinaviska allmänna lifförsäkrings föreningens försäkrings-principer.)
  Helsingfors Dagblad nro 209
 3. 3 Silmät auki! - Petostako? (Varoitetaan amerikais-englantilaisesta hallanvakuutusyhtiöstä North .)
  Aura nro 140
 4. 4 Åkerhjelm, Axel: Från allmänheten. (Förklaring af agenten för Allmänna lifförsäkringsbolaget i Stockholm i anl. af några anmärkningar mot bolaget.)
  Helsingfors Dagblad nro 46
 5. 5 Åkerhielm, Axel: Förklaring (i anl. af missförståndet vid benämningen Allmänna lifförsäkringsbolaget Finland , som egentl. är ett svenskt bolag.)
  Nya Pressen nro 46
 6. 6 Olycksfallsförsäkr.bol. Nordens generalagent i Finland Max Tanninen gjort sammanställning af bolagets värksamhet i Finl.
  Nya Pressen nro 74
 7. 7 Amerikansk lifförsäkrings industri i Finland. (Harpers The Mutual Reserve Fund Life Association i New-York förskaffat sig agenturer i Gla karleby, Nykarleby, Gla karleby o. Vasa)
  Nya Pressen nro 190
 8. 8 Medd. Amerikanska lifförsäkringsbolaget Equitable. (Svar på Hfbl:s art. n:o 248.) X.
  Nya Pressen nro 290
 9. 9 Palmgren, K.K.: Hallanvakuutus-yhtiö North petosta.
  Satakunta nro 57
 10. 10 Läh.) Toimekkuuden tarkastus. (Kirjoituksesta S:ttaren 116 n:ssa prof. Lemströmin tarkastuksesta Henkivakuutusosakeyhtiö Thulen tointa.
  Uusi Suometar nro 118
 11. 11 U.S:ren toim. Maakauppiaitten palovakuutusmaksut. A.F.
  Uusi Suometar nro 278
 12. 12 Ömsesidiga lifförsäkringsbolaget Mutual Fund Life Associations, Newyork. (Dess värksamhet.)
  Wasa Tidning nro 105
 13. 13 Svindel-affär. Amerikanska bolaget Norths agent i Ekenäs häktad i Nyland.
  Österbottniska Posten nro 27
 14. 14 Sanomalehtitoimisto, joka kelpaa muille esimerkiksi. (Sen johdosta, että Maamme lehti puolustaa amerikalaisia vakuutusyhtiöitä Suomelle vahingoksi.)
  Aamulehti nro 172
 15. 15 Lindberg, Alex F.: Medd. från allmänheten. The Mutual. (Världens största och rikaste lifförsäkringsbolag.)
  Nya Pressen nro 232
 16. 16 Eikö olisi syytä että palovakuutusmaksuja alennettaisiin Oulun kaupungissa?
  Oulun Ilmoituslehti nro 6
 17. 17 Nyman, Gust. Alfr.: Yleisöltä. (Protesti Wasa T:n ja Nya Pressenin ilkeitä syytöksiä vastaan Henkivakuutusyhtiö The Mutual Reserve Fund Life Associationista .)
  Pohjalainen nro 36
 18. 18 Bolton, R.V.: Till Hfbl. red. (I anl. af en art. i N. Pr. n. 275 i hvilken Equitable, Förenta staternas lifförsäkringsbolag i Newyork klandras.)
  Hufvudstadsbladet nro 248
 19. 19 Försäkringar mot olycksfall. (Bolagets Societé Suisse dassurance contre les accidents verksamhet i Finland.)
  Vasabladet nro 63
 20. 20 Schweitzer-sällskapet till försäkring mot olycksfall har till platsagenter i Åbo antagit hrr A.L. Branders och F. Edv. Nyfors.
  Åbo Posten nro 173