1. 1 Tiggeri. Arbetshus. Missvext. Krigsrykte. Jernväg till P:burg.
  Wiborgs Tidning nro 99
 2. 2 Menneiltä ajoilta. (Sotavarustuksia Viipurin läänissä.) J.S.
  Ilmarinen nro 39
 3. 3 (Uleåborg. Handeln och kriget.) Nemo.
  Helsingfors Dagblad nro 208
 4. 4 (Korr.) (Wiborg. Krigsmaterial anl.) Wiedemann.
  Åbo Underrättelser nro 125
 5. 5 Telegram från London angående farhågan om krig i Orienten.
  Helsingfors Dagblad nro 297
 6. 6 Huhuja Oulussa että ruununvoudeilta olisi kysytty kuinka monta hevoista löytyisi kussakin kihlakunnasa, sotaa varten.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 37
 7. 7 Björneborg. Krigsfarhågor och plankuppköp.
  Björneborgs Tidning nro 7
 8. 8 Ryske amiralen Butakoff i Helsingfors. Nät af undervattens minor kring Sveaborg och Helsingfors omtalas.
  Helsingfors Dagblad nro 198
 9. 9 Aika on paha. Muuan sana hra A.M:n kirjoituksesta Morgonbladissa hintain koroituksesta.) (Valituksia sen johdosta että kauppiaat korottaneet suolain ja petroleumin hinnat n:odan pelosta.
  Hämäläinen nro 2
 10. 10 Korrespondens. (Helsingfors. Min-utläggningar i farvattnen. Penningebrist. Om Mbl:s redaktion.) Tandem.
  Wiborgs Tidning nro 87
 11. 11 Bref från hufvudstaden. Till Bborgs T. (Krigsrustningar. Planeringsarbete. Andliga rörelser.) Pelle.
  Björneborgs Tidning nro 45
 12. 12 Allehanda från H:fors. (Krigsfarhågor. Friv. brandkårens utmarsch. Fylleri på l maj och polisen. Samhällets stöd uppfärdt på sv. teatern. Nikolaikyrkans inre tak i oordning.) M.e.a.g.
  Dagens Nyheter nro 103
 13. 13 (Allehanda från H:fors.) (Befästningsarbeten.) M.e.a.g.
  Dagens Nyheter nro 148
 14. 14 Fruktan för krig i Hfors.
  Finlands Allmänna Tidning nro 106
 15. 15 Uleåborg. Potatishhandel. Fartygsfrakt och krigsfruktan.
  Finlands Allmänna Tidning nro 132
 16. 16 Finska fartyg i förvar i Sverige i händelse af krig.
  Folkwännen nro 22
 17. 17 Ett och annat. (Krig eller fred, utsigter för framtiden.) Z.
  Wiborg nro 22
 18. 18 Borgå. (Krig eller fred? förberedelsen t. krig.)
  Borgåbladet nro 22
 19. 19 Borgå. (Ang. krigsryktena.)
  Borgåbladet nro 33
 20. 20 Krigsrustningar.
  Helsingfors Dagblad nro 120