1. 1 Professor Ilmoni vald till utländsk ledamot af K. Vetenskapssocieteten i Upsala.
  Finlands Allmänna Tidning nro 54
 2. 2 Universitetet. Professorerne Nordman och Ilmoni valda till medlemmar af Leopoldinska akademin i Breslau.
  Finlands Allmänna Tidning nro 273
 3. 3 Prof. Ilmonis jordfästning.
  Helsingfors Tidningar nro 33
 4. 4 Thomas, (Korresp.) H:fors. (Prof. Immanuel I Vt moni aflidit.)
  Wiborg nro 29
 5. 5 Wasa, Mag. l.0. Ilmoni ämnar hålla en serie föreläsningar från kemins område.
  Vasabladet nro 97
 6. 6 Vasa. Afskedsfest för mag. T.0. Ilmoni hölls den 13 aug.
  Helsingfors Dagblad nro 219
 7. 7 ++ Hofrådet F. Iversen.
  Wiborgs Tidning nro 54
 8. 8 Prof. A.W. Ingman aflidit.
  Uleåborgs Tidning nro 71
 9. 9 Korrespondenskort fr. Helsingfors. (- ++ Prof. A.W. Ingman .)
  Åbo Posten nro 213
 10. 10 En minnesv: å Skalden Bernhard Severin Ingmans graf på Stora kyrkogård.
  Åbo Underrättelser nro 126
 11. 11 Doktor Ingman har företagit en utflykt till det inre af Ungern för att lära känna dess språk och förhållanden.
  Morgonbladet nro 79
 12. 12 Opetetaan Suomea muuallakin. (Tietoja Tri Ingmanilta Unkarista).
  Suomi nro 32
 13. 13 Opetetaan Suomea muuallakin. (Tietoja Tri Ingmanilta Unkarista).
  Suomi nro 32
 14. 14 (Med. Dr. Ingman återvändt till hemlandet).
  Morgonbladet nro 68
 15. 15 (Professor E.A. Ingman ++).
  Helsingfors Tidningar nro 39
 16. 16 Helsingissä kuoli Professori E.A. Ingman.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 22
 17. 17 Lasten kasvatuksesta. (Professori Ingmanin puheesta, jonka hän kirjoitti professorin virkaa alettaessa.)
  Sanomia Turusta nro 21
 18. 18 (Lääketieteen tohtori, Professori Ingman ++).
  Suomen Julkisia Sanomia nro 36
 19. 19 Lasten kasvatuksesta antaa professori E.A. Ingman seuraavia neuvoja.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 39
 20. 20 Tafla af frk. Eva Ingman försåld i H:fors.
  Finlands Allmänna Tidning nro 12