1. 1 Nämndemannen Johan Hoikka i Kemi Socken, har under missväxt år med understöd biträdt ortens nödställde invånare, hvarföre H.K.M. behagat i nåder tillegna J.H oikka guld-medaille med påskrift för det nyttiga , att bäras kring halsen uti St. Annae Ordens band.
  Finlands Allmänna Tidning nro 196
 2. 2 ( ++ Kempeleen kansak. opettaja J.A. Hoikka ).
  Oulun Lehti nro 67
 3. 3 Jakob J.H oikka vihitty papiksi Amerikassa.
  Uusi Suometar nro 174
 4. 4 Suomalainen saarnaaja, J. J. Hoikka Amerikassa.
  Kotkan Sanomat nro 45
 5. 5 (Suomal. saarnaaja past. J.J. Hoikka Amerikassa).
  Uusi Suometar nro 254
 6. 6 Suomalainen saarnaaja, pastori J. J. Hoikka Amerikassa.
  Wiipurin Sanomat nro 87
 7. 7 W.S., Holberg. (I anl. af 200 års minnet af författaren Ludvig Holber g.)
  Helsingfors Dagblad nro 330
 8. 8 I anl. af 200 årsdagen af Ludvig Holbergs minne gifves repres. å teatrarna i H:fors.
  Hufvudstadsbladet nro 283
 9. 9 Vastauksia sähkösanomiin, jotka toht. K. Bergbom ja suom. teaterin jäsenet lähettivät Holbergin juhlan johdosta Tanskassa.
  Uusi Suometar nro 290
 10. 10 Jakobstad. Slöjdmodeller för folkskolor tillvärkas af läraren J. Holgers.
  Wasa Tidning nro 9
 11. 11 Ani, (Pyhämaan Mantereesta. Pastori J.G. Hollmen in ansio kunnan toimissa.)
  Rauman Lehti nro 51
 12. 12 Hämeenlinna. Kauppias H.V. Helenius kuollut.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 211
 13. 13 Hämeenlinna. Kauppias H.V. Helenius kuollut.
  Suomen Viikkolehti nro 211
 14. 14 Pastori Jaakko Helenius vainaan hautamerkin perustamiseksi on koottu Lapinlahdella.
  Tapio nro 48
 15. 15 Lapinlaks (Minnesvård å pastor J. Helenii graf.)
  Helsingfors Dagblad nro 178
 16. 16 Lapinlahdella pystytettiin Pastori J. Heleniuksen muistokivi.
  Tapio nro 26
 17. 17 Lahja Tottijärven pastorille hra Johan Heleniukselle kuntalaisilta.
  Tampereen Sanomat nro 3
 18. 18 Tampere. Kunnianosoitus työväen soittokunnan johtajalle K. Heleniukselle.
  Aamulehti nro 72
 19. 19 Kunnianosoitus Seinäjoen kansakoulunopettajalle K. J, Heleniukselle.
  Uusi Suometar nro 21
 20. 20 Veterinärstipendium åt stud. Nikolai Helenius.
  Helsingfors Dagblad nro 180