1. 1 Inbjudning. (att inträda. i finska artisternas och litteratörernas pensionisförening.)
  Helsingfors Dagblad nro 96
 2. 2 Artisternas ooh litteratörernas pensions färening.
  Helsingfors Dagblad nro 249
 3. 3 Artisternas och litteratörernas pensioasförening.
  Hufvudstadsbladet nro 122
 4. 4 Artisternas och litteratörernas pensionsforening.
  Hufvudstadsbladet nro 212
 5. 5 SuomeniTaideniekkojen ja Kirjailijoiden Eläkeyhdistys.
  Uusi Suometar nro 43
 6. 6 Franett besök i hufvudstaden. I. II. (Om sammanTbrädet den 24 maj, för konstituerandet af De finske artisternas och litteratörernas Pensionsförening. ) (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 84
 7. 7 Medlemmarne i direktionen och juryn för artisternas och litteratörernas pensions förening
  Morgonbladet nro 48
 8. 8 Artisternas och litteratörernas pensionsförening.
  Hufvudstadsbladet nro 37
 9. 9 Finska artisternas och litteratörernas pensionsförening anhallit om fastställelse af förändrade stadgar.
  Helsingfors Dagblad nro 185
 10. 10 Artisternas ochlitteratörernas pensionsforening.
  Helsingfors Dagblad nro 176
 11. 11 Stadgar för finska artisternas och litteratörernas pensionsforening.
  Helsingfors Dagblad nro 265
 12. 12 - ret, (Braahe. Taidearpajaisjuhla taideniekkojen ja kirjailijoiden eläkerahaston hyväksi. Huvia työkansalle toivotaan.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 16
 13. 13 Valdemar. Ett och annat ur dagens spraklada. (Pensionsforening för artister och literatörer.)
  Vikingen nro 42
 14. 14 Artisternas och litteratörernas pensionsforening, styrelsemed-lemmar.
  Hufvudstadsbladet nro 66
 15. 15 Finska artisternas och litteratörernas pensionsförening hade sitt ärsmöte i Helsingfors den 2 Febr.) - 1880(Artisternas och litteratörernas pensionsförening i Helsingfors; vai af direktions- och jury medlemmar.
  Helsingfors Dagblad nro 55
 16. 16 Artisternas och litteratörernas pensionsförenings sammanträde den 8 Febr.)- 1888Eero J. Kirje Helsingistä (Taiteilijoiden ja kirjailijoiden yhdistys Sampo.
  Tampereen Sanomat nro 47