1. 1 K, Vesala. Sananen laulusta, (jatk.)
  Hämeen Sanomat nro 75
 2. 2 Fran Borga. (Vid folkhögskolanssenaste somkväm dryftades frägan om folkvisans försvinnande fran svenska bygder.)
  Folkwännen nro 36
 3. 3 Joseph. Aserbi. Suomennos. Oulu viime vuosisadan lopulla. Matkamuistelmia. (Musiikin, tila Suomessa.)
  Oulun Ilmoituslehti nro 8
 4. 4 Herää Suomi käännetty unkarinkielelle.
  Päivälehti nro 89
 5. 5 O .M, Pari sanaa kansankonserteista meillä. (Selvitetään mikä om kansankonserttien tarkoitus.)
  Uusi Suometar nro 22
 6. 6 Joseph Acerbi. Suomennos. Oulu viime vuosisadam lopulla. Matkamuistelmia. (Soitannollinen elämä )
  Oulun Ilmoituslehti nro 8
 7. 7 Jac. Tengs tröm Öfv. Ur London Magazine 1779. Prof. pä tidig fallenhet för Musiken.
  Åbo Tidningar nro 35
 8. 8 F.M. Franzen. Om musikens förunderliga verkningar.
  Åbo Tidningar nro 9
 9. 9 Om sorl under koncerter.
  Åbo Tidning nro 96
 10. 10 Om Snille i Musiken. Af_Rousseau
  Åbo Tidning nro 102
 11. 11 Tankar öfver Musikens höga värde. (Ins.) Ur Fantasie sticke in Callots Maurier. - 1837 4.VIII. Maurier.
  Helsingfors Morgonblad nro 58
 12. 12 Carl Aug. B-n. (Ins.) Om Tobaksrökning och Musik
  Helsingfors Tidningar nro 13
 13. 13 Med ani. af HT uti sitt n:o 93 under rubrik Musiken i landet.
  Borgå Tidning nro 95
 14. 14 Musikeni Landet. (Om bildandet af ett inhemskt musikkapell.)
  Helsingfors Tidningar nro 93
 15. 15 Musiken: och BåT. (Om BåT:s anförande i ani. af artikeln i HT n:o 93 om nusiken i landet.)
  Helsingfors Tidningar nro 101
 16. 16 Musiken i Finland och Kung Caris Jagt.
  Helsingfors Tidningar nro 24
 17. 17 F.P. Sana laulusta ja soitosta.
  Suometar nro 13
 18. 18 A.M-n. (Mikkelistä l pv, elokuuta. Kantele lauluineen häviää. Eri lajia kanteleita.)
  Suometar nro 33
 19. 19 Bref frärr Betty. 5. (Om finska folkvisorna.)
  Helsingfors Tidningar nro 101
 20. 20 Nägot om folkvisan. (Öfs. frän A.B. Marxs komp. lära.)
  Åbo Tidningar nro 16