1. 1 St-g. (Huru en teater bör konstrueras för att icke vara eldfarlig.)
  Helsingfors Dagblad nro 8
 2. 2 Ett kriragresande teatersällskap gifver representationer i sveknama omkring Björneborg.
  Björneborgs Tidning nro 7
 3. 3 Svenskt teatersällskap i Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 85
 4. 4 Tidskrift för teologi och kyrka. af H. B&bergh inneh. bidrag tili den, sceniska konstens historia.
  Wasa Tidning nro 11
 5. 5 Senaten tilldelat skädespelerskan Ida Aalberg statsunderstöd for idkande af konststudier i utiandet.
  Finlands Allmänna Tidning nro 124
 6. 6 S anan pa ive l i Ja. Teatterista. (Vastine ÅT:lle). Kirjoituksen johdosta: Om teaterns inflytande pa sedligheten, af en ordets tjenare. )
  Rauman Lehti nro 5
 7. 7 Med ani. af art. teaterns inflytande pa sedligheten af Ordets tjenare i RL.
  Åbo Tidning nro 49
 8. 8 Näytelmä-tai teestä sananenpari. (jatk.)
  Oulun Lehti nro 45
 9. 9 Zuidam. Lördagsepistlar. XX (Om teaterrecensenter.)
  Åbo Underrättelser nro 24
 10. 10 Pekka. Kirje Helsingistä, II. (Näytelmätaiteesta yleensä.)
  Oulun Lehti nro 39
 11. 11 G.C. En sträng domare. ( Tro och Lif om teatern.)
  Åbo Tidning nro 181
 12. 12 Teatterioloistamme yleensä ja uudesta suomalaisesta maaseututeatterista erittäin. (jatk.)
  Aura nro 159
 13. 13 Alexis, (Kringresande teatersällskap.)
  Åbo Underrättelser nro 199
 14. 14 Ett danskt skädespelarsällskap företas en tournee i Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 177
 15. 15 -o-n. Muutama sana teatterista.
  Kansan Lehti nro 31
 16. 16 - no. Mietelmiä näytelmätaiteesta.
  Keski-Suomi nro 79
 17. 17 Ett beaktansvärdt förslag. (Om bildandet af en teatergarantiförening emellan Finlands landsortsstäder ingar ett förslag i ÅT.)
  Björneborgs Tidning nro 16
 18. 18 K.K.A. Muutamista nykyelämän--varjopuolista (Seuranäytelmien: hyödystä maaseuduilla.)
  Hämeen Sanomat nro 46
 19. 19 Mistä syystä annetaan valtioapua teattereille?
  Lappeenrannan Uutiset nro 91
 20. 20 Kansanteatterin, suuri merkitys.
  Savo nro 51