1. 1 Paino jutut musiikkikiertokirjeen julkaisemisesta.
  Ilmarinen nro 22
 2. 2 Polemiikki F.A.T:n kanssa kenraalikuvernöörin kiertokirjeestä, koskeva musiikkia yleisissä kokouksissa.
  Uusi Suometar nro 40
 3. 3 Malet angäende musikcirkulärets publicerande.
  Wiborgs Tidning nro 77
 4. 4 H.F. Bref frän hufvudstaden. (Musikcirkuläret.)
  Åbo Underrättelser nro 74
 5. 5 Musikcirkuläret.
  Åbo Underrättelser nro 77
 6. 6 Kr. (Vasa. Musikcensur.)
  Åbo Underrättelser nro 85
 7. 7 Musikcensuren.
  Åbo Underrättelser nro 94
 8. 8 Konversation.. (Musikcensuren och sangartolfvans repertoar.)
  Åbo Underrättelser nro 118
 9. 9 Lindring i musikcirkulärets efterlifnad.
  Åbo Underrättelser nro 196
 10. 10 Musikalisk censur. Björneborgska marschen förbjuden vid Savo-Karelska stud. afdelningens ärsfest.
  Helsingfors Dagblad nro 51
 11. 11 Censurhinder: generalguvernörens cirkulär ang. reglementering af sammankomster med musik.
  Helsingfors Dagblad nro 100
 12. 12 Pressatal emot red. af ÅU meä ani, af publicerandet af cirkuläret om sammankomster med. musik.
  Helsingfors Dagblad nro 111
 13. 13 Cirkuläret ang. musikaliska tillfällen.
  Helsingfors Dagblad nro 113
 14. 14 Musikcirkuläret i efterlefnad.
  Helsingfors Dagblad nro 139
 15. 15 Om musikcirkuläret.
  Helsingfors Dagblad nro 247
 16. 16 Björneborgska marschen utstruken fran programmet vid Savolaks-Karelska afdelningens ärsfest.
  Hufvudstadsbladet nro 50
 17. 17 Polemik med HDB om Björneborgska marschens uteslutande frän programmet vid Savo-Karelska stud. afdelningens ärsfest.
  Finlands Allmänna Tidning nro 52
 18. 18 Pressm&l rörande publicerandet af cirkuläret om reglementeringen af sammankomster med miasik.
  Helsingfors Dagblad nro 107
 19. 19 Censur med ani. af polemik med F.A.T. om cirkulären rörande musikaliska sammankomster.
  Helsingfors Dagblad nro 112
 20. 20 Tryckfrihetsprocessen om musikcirkuläret publicerande.
  Helsingfors Dagblad nro 258