1. 1 Från Konsthistoriska expeditionens resor. Besök i Raumo.
  Åbo Posten nro 91
 2. 2 Konsthistorisk expeditionJ utsändes tili Åbo trakten.
  Hufvudstadsbladet nro 67
 3. 3 Antonius. (Krönika. Konsthistoriska expeditionen.)
  Åbo Posten nro 61
 4. 4 Finsk konsthistorisk expedition.
  Helsingfors Dagblad nro 77