1. 1 Skön konst. (Ett större svartkritsstycke föreställande Furst Poniatovskis död. ritadt af stud. Fahlberg, bortlottas.)
  Helsingfors Tidningar nro 51
 2. 2 Vinster. Alla som vunnlt. taflor vid konstföreningens arsdag kunna uttaga desamma alla mändagar, onsdagar och lördagar i Pöreningen lokal.
  Helsingfors Tidningar nro 90
 3. 3 Finska Konstföreningen, om expositiom af de vunna taflorna.
  Helsingfors Tidningar nro 26
 4. 4 Finska Konstföreningens vinster.
  Helsingfors Tidningar nro 98
 5. 5 Finska Konstföreningen, vinsters uttagning.
  Helsingfors Tidningar nro 36
 6. 6 Vinster i Åbo vid Finska föreningens lotteri den 10 Mars 1854.
  Åbo Tidningar nro 21
 7. 7 Finska Konstföreningen, bortlottade taflor. Expositioir.
  Finlands Allmänna Tidning nro 59
 8. 8 Finska Konstföreningens vinst utdelning.
  Helsingfors Tidningar nro 35
 9. 9 Vinster vid Finska Konstföreningens utiottning den 10 Mars 1857.
  Helsingfors Tidningar nro 20
 10. 10 Konversation. (Polemik med B.O, Schauman om utgifvandet af F.v. Vrights tafla at vinnaren vid konstlotteriet den 25 mars.)
  Åbo Underrättelser nro 170
 11. 11 Polemik med ani af att vinster fr&n konstlotteriet den 25 mars aniändt tili Åbo i skadadt skick.
  Åbo Underrättelser nro 62
 12. 12 Telegram tili ÅU. Vid finska konstföreningens utiottning erhöllo följande medlemmar i Åbo vinster.
  Åbo Underrättelser nro 119
 13. 13 Anteckningslistor för deltagning i konstfören: utiottning.
  Helsingfors Dagblad nro 138
 14. 14 För Konstföreningens lotteri har inköpsnämnden gjort urval.
  Helsingfors Dagblad nro 137
 15. 15 Konstvänner i Kristinestad utiotta finska artisters taflor.
  Helsingfors Dagblad nro 348
 16. 16 Helsingfors. Konstföreningens utiottning af taflor. Hr Knutsons tafla stulen.
  Hufvudstadsbladet nro 142
 17. 17 Ang. föranstaltandet af ett konstlotteri.
  Helsingfors Dagblad nro 85
 18. 18 BortQ-ottadt konstverk, en efterbildning i xxxxx af Laokongruppen.
  Helsingfors Dagblad nro 132
 19. 19 Taflor, inköpta tili konstföreningens lotteri.
  Helsingfors Dagblad nro 354
 20. 20 Björneborg. Lotter tili Konstnärsgillets lotteri försäljas.
  Björneborgs Tidning nro 6