1. 1 Veckans krönika. (Expositioro af taflor i Vasenii bokh.)
  Papperslyktan nro 39
 2. 2 Molins Bältespännare finnes i förningskad storlek i bokh.
  Helsingfors Dagblad nro 205
 3. 3 Vasa. (Oljetaflor tili salu.)
  Vasabladet nro 13
 4. 4 Helsingfors. (En konstnärlig julexpositiorr af mälningen fotografier, gravyre] m.m. hos G.W. Edlund.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 285
 5. 5 Helsingfors. (Konstutställning hos G.W. Edlund.)
  Helsingfors Dagblad nro 285
 6. 6 Julutst. af konstföremäl i G.W. Edlunds bokh.
  Hufvudstadsbladet nro 285
 7. 7 En julutställning af konstalster öppnad af G.V. Edlund.
  Hufvudstadsbladet nro 283
 8. 8 Försälda taflor af F.v. Wright och frk. Schjerfbeck.
  Helsingfors Dagblad nro 338
 9. 9 Finska konsthandeln.
  Helsingfors Dagblad nro 62
 10. 10 Helsingfors. Tvänne porträtt af Gustaf Mauritz Armfelt och Uno Schröderheim tili salu.
  Hufvudstadsbladet nro 18
 11. 11 Helsingfors. Tvänne porträtt af Gustaf Mauritz Armfelfr och Elis Schröderheim tili salu.
  Hufvudstadsbladet nro 18
 12. 12 Helsingfors. Resultatet af konstauktionen den 20 Dec.
  Helsingfors Dagblad nro 347
 13. 13 Viipuri. Taideteosten huutokaupassa myytiin:jäljennös Tabachin Uijatar nimisestä veistoksesta sekä pari S, Voglerin taulua.
  Wiipurin Sanomat nro 51
 14. 14 Försälda konstvärk i Holmgrens konsthandel i Helsingfors.
  Hufvudstadsbladet nro 17
 15. 15 Försälda konstvärk i Holmgrens konsthandel.
  Hufvudstadsbladet nro 42
 16. 16 Korresp. (Jakobstad. Knutsons tafla: Runeberg pa mete erböds tili inköp Runebergsdagen: firades. Ved och mJöIkprisSr.)
  Åbo Underrättelser nro 44
 17. 17 Myytyjä tauluja taideyhdistyksen] vuosinäyttelyssä Helsingissä.
  Uusi Suometar nro 248
 18. 18 Julutställning af taflor och gipser.
  Helsingfors Dagblad nro 285
 19. 19 Taflor af Knutson och m:lle Silfverberg tili salu.
  Helsingfors Dagblad nro 288
 20. 20 Causerie. (Ang. priser ä oljemälningar.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 1