1. 1 Wiip. San. toim:lle. Mainittavaa maalaisten asioista. (Palo-apuyhdistys.) i.-n.
  Wiipurin Sanomat nro 43
 2. 2 Spoof, Axel R.: Till i Åbo bosatte delegare i städernas allm. brandstodsbolag. (Ang. en mellan direktionen och revisorerne uppkommen meningsolikhet.)
  Åbo Underrättelser nro 48
 3. 3 Till Red. af N. Pr. Branden i Salo och Finska brandstodsbolaget för landet. (Med anl. af de nya begränsningar brandstodsbolaget vidtagit.) -mm-
  Nya Pressen nro 238
 4. 4 Suomen maalaisten paloapu yhtiö.
  Satakunta nro 72
 5. 5 U.S:n Toimitukselle. Nöyrä kysymys Suomen maalaisten paloapuyhtiön johtokunnalta. (Onko yhtiön sääntöjen mukaan asioitsijan konttori semmoinen virasto, jossa ainoastaan voipi asiamiehen kautta asiansa toimittaa, eikä postin kautta suorastaan asioitsijalle?) Osakas yhtiössä
  Uusi Suometar nro 263
 6. 6 Muutos maalaisten paloapuyhtiön ohjesäännöissä. Maalainen.
  Lounas nro 100
 7. 7 Walkola, J.P.: Omituinen paloapuyhtiö Oulun lääniin.
  Oulun Ilmoituslehti nro 66
 8. 8 Korjattava kohta Suomen maalaisten paloapuyhtiön ohjesäännöissä. W.W.
  Uusi Suometar nro 194
 9. 9 Fr. allmänheten. Hufvudstadens F.B.K. och städernas allm. brandstodsbolag. (Anm. öfver att brandstodsbol. tar för hög ränta af friv. brandkåren.) Vän af humanitet.
  Hufvudstadsbladet nro 137
 10. 10 Maalaiskirjeitä. (II. Maalaiskunnat perustavat omat palovakuutusyhtiöt.)
  Lounas nro 49
 11. 11 Stadgarna för Ulfsby, Kulla och Björneborgs landsförsamling brandförsäkringsbolag faststälda.
  Westra Finland nro 90
 12. 12 Herroille maakauppiaille. (U.S:ssa olleen kehoituksen johdosta, että maakauppiaat perustaisivat oman palovakuutusyhtiön.) Vanha maakauppias.
  Aamulehti nro 56
 13. 13 Maakauppiaille miettimistä. (Yhtymään Suomen maakauppiasten paloapuyhtiöksi.) A.H-nd.
  Keski-Suomi nro 14
 14. 14 Ote Ulvilan, Kullaan ja Porin maaseurakunnan palovakuutusyhtiön ohjesäännöistä.
  Lounas nro 3
 15. 15 Vakuutusmäärä Ulvilan, Kullaan ja Porin maaseurakunnan palovakuutusyhtiössä
  Lounas nro 6
 16. 16 Vakuutuksien arvo Ulvilan, Kullaan ja Porin maaseurakunnan palovakuutusyhtiössä
  Lounas nro 10
 17. 17 Meddelanden från allmänheten. (En sak för herrar landthandlande.) (Uppmaning till landthandlande att bilda ett Brandstodsbolag för Finlands landthandlande.) A.H-nd.
  Nya Pressen nro 25
 18. 18 Bildandet af nytt inhemskt brandförsäkringsbolag i H-fors är påtänkt.
  Nya Pressen nro 96
 19. 19 Ulvilan, Kullaan ja Porin maaseurakunnan palovakuutusyhtiön vuosikokous
  Lounas nro 78
 20. 20 Kaupunkilaisten palovakuutusyhtiö
  Hämäläinen nro 29