1. 1 Cygnaei galleri.
  Borgåbladet nro 80
 2. 2 Cygnaei galleri.
  Hufvudstadsbladet nro 217
 3. 3 Ansas, Bref frän; hufvudataden. III. (Frän Cygnaei galleri.)
  Vasabladet nro 17
 4. 4 Ansas. Bref frän hufvudstaden. V. Cygnaei galleri.
  Vasabladet nro 33
 5. 5 Helsingfors. Besökandes antal i Cygnaei konstgalleri.
  Hufvudstadsbladet nro 100
 6. 6 Helsingfors. Cygnaei konstgalleri är öppet tili slutet af Maj.
  Hufvudstadsbladet nro 120
 7. 7 -Ib. Frän Helsingfors. (Käserier för ÅU) Cygnaei galleri.)
  Åbo Underrättelser nro 186
 8. 8 Cygnaei gallerii, reparation af villan.
  Hufvudstadsbladet nro 98
 9. 9 Helsingfors. Cygnaei galleri.
  Finland nro 284
 10. 10 H:fors. Cygnaei galleri.
  Finlands Allmänna Tidning nro 285
 11. 11 Helsingfors. Katalog tili Cygnaei galleri.
  Hufvudstadsbladet nro 160
 12. 12 Helsingfors. Cygnaei galleri.
  Hufvudstadsbladet nro 284
 13. 13 Helsingfors. Cygnaei galleri.
  Norra Posten nro 237
 14. 14 Tafvelexposition i Cygnaei galleri med taflor fraa Köpenhamn.
  Helsingfors Dagblad nro 61
 15. 15 Gafvor tili Cygnaei galleri i Helsingfors.
  Hufvudstadsbladet nro 312
 16. 16 Et-fe anslag af 3200 mk har beviljat® bestyrelsen för underhäll af Gygnaei villa.
  Norra Posten nro 135
 17. 17 (Fredrik Cygnaei testamente om inrättande af ett galleri för hans samlade konstverk.
  Morgonbladet nro 32
 18. 18 Cygnaei galleri har blifvit. tillökt genom ett album innehällande inhemska och finska originalteckningar.
  Hufvudstadsbladet nro 76
 19. 19 Helsingfors. Antale-fc besökande i Cygnaei galleri frän maj-sept.
  Hufvudstadsbladet nro 236
 20. 20 Cygnaei galleri, reparatioro af villan.
  Hufvudstadsbladet nro 185