1. 1 E. No (Konstnotiser. AoVo Becker, B. Lindholm, Hjo Mun s tern j e lm.)
  Hufvudstadsbladet nro 110
 2. 2 Konstföreningens expositiono Utställning i Fredrikshamn.
  Helsingfors Dagblad nro 129
 3. 3 Slutbesök på Konstföreningens expositiocDo Bref till en vän. i Paldamo. (C. Sjöstrand, Ro Munsterhjelm, J. Takanen.)
  Hufvudstadsbladet nro 130
 4. 4 Taideyhtiöm näyttely.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 35
 5. 5 Helsingfors. (Konstföreningens exposition.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 71
 6. 6 Causerie. (Om finska konstexpositioni,)
  Finlands Allmänna Tidning nro 88
 7. 7 Ang. sign i Hbl, om dbl:s yttranden öfver konstföreningens exposition.,
  Finlands Allmänna Tidning nro 153
 8. 8 Helsingfors, (Konstexpositioneir i laboratoriehuset-,)
  Finlands Allmänna Tidning nro 153
 9. 9 Causerie. (Om artisterne. Vaennerberg, Oskar Kleinch.., Falkman:, Reinhold, Löfgren och Knutson.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 248
 10. 10 Finska konstföreningen utställning.
  Folkwännen nro 15
 11. 11 Helsingfors, (Konstföreningens årsexposition.)
  Helsingfors Dagblad nro 75
 12. 12 Helsingfors, (Finska konstföreningens expositioni.)
  Helsingfors Dagblad nro 79
 13. 13 Helsingfors, den 11 Maj, Finska konstföreningens exposition,
  Helsingfors Dagblad nro 107
 14. 14 Finska konstföreningens expositioni i Åbo.
  Helsingfors Dagblad nro 117
 15. 15 Finska konstföreningens exposition.. VI.
  Helsingfors Dagblad nro 138
 16. 16 Helsingfors (Konstexpositionem uti Laboratorii huset.)
  Helsingfors Dagblad nro 152
 17. 17 Helsingfors,. (Exposition af artisternas taflor.)
  Helsingfors Dagblad nro 291
 18. 18 Konstexpositionen.
  Hufvudstadsbladet nro 71
 19. 19 E.N, Finska konstföreningens exposition! år 1870. Bref till en värn i Paldamo. (Se 108.)
  Hufvudstadsbladet nro 120
 20. 20 Finska konstföreningens taflor exponeras i Åbo.
  Hufvudstadsbladet nro 212