1. 1 V.S. (Taideteollisuuden museossa näyttely. Lahjoja.)
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 68
 2. 2 En stor flossamatta bestäld af grefve Mannerheimi från Handarbetets vänner i Stockholm.
  Åbo Posten nro 95
 3. 3 Konstslöjd. (Konstslöjdens befrämjande i Finland,)
  Helsingfors Dagblad nro 50
 4. 4 Krönika. (Konstindustrien.)
  Helsingfors Dagblad nro 166
 5. 5 Kirje Keski-S:lle. (Helsinki. Taideteollisuusnäyttelystä.)
  Keski-Suomi nro 20
 6. 6 Kirje Kuop.S:lle. Ensimmäinen Suomen taideteollisuusnäyttely Helsingissä. 1881 (jatk.)
  Kuopion Sanomat nro 18
 7. 7 Meddel,) Första finska konstindustri utställningen i Helsingfors.
  Morgonbladet nro 6
 8. 8 Första finska konstindustri utställningen. I. (utländska konstverk.)
  Morgonbladet nro 40
 9. 9 Första finska konstindustri utställningen. III. (Vapensamlingarna.)
  Morgonbladet nro 42
 10. 10 Första finska konstindustriföreningerrs prisbelöningar.
  Morgonbladet nro 101
 11. 11 Taideteollisuusyhdistys Suomessa.
  Sanomia Turusta nro 151
 12. 12 Taideteollisuusnäyttely. (Veistokuvata Turun tuomiokapitulin kalleuksia.) jatk.
  Uusi Suometar nro 54
 13. 13 Taideteollisuusnäyttely. III. (Tauluja ja huonekaluja.)
  Uusi Suometar nro 75
 14. 14 Ina.) Konst och konstindustri. Utdrag ur ett bref från en landsman. (Konst- och konstindustriförhållandena i Finland. Petitionen omi högre konstundervisningsanstalt.
  Morgonbladet nro 96
 15. 15 Helsinki. Taideteollisuusyhdistyksen vuosikokous.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 23
 16. 16 Helsinki. Lahjoitus taideteollisuusyhdistykselle.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 31
 17. 17 Val af bestyrelse för allm, finska Konstindustri utställningen; i Helsingfors i 1881.
  Helsingfors Dagblad nro 113
 18. 18 Statsannslag för den tillämnade konstindustri utställningen.
  Helsingfors Dagblad nro 156
 19. 19 Val af ombud for konstindustri utställningen i Helsingfors i 1881.
  Helsingfors Dagblad nro 170
 20. 20 Första finska konstindustri, utställningeni i Helsingfors 1881. Insamlingaf konstalster.
  Helsingfors Dagblad nro 275