1. 1 Antalet besökande i konstflitföreningems museunri i Helsingfors år 1884.
  Norra Posten nro 3
 2. 2 Helsingfors. Gåfvor till föreningens för konstflitenn samlingar.
  Norra Posten nro 19
 3. 3 Helsingfors, Tillskottsbidrag åt föreningen för konstfliten-.
  Hufvudstadsbladet nro 40
 4. 4 -y. Finlands konstflit.
  Finland nro 123
 5. 5 &åfva till konstflitmuseets samlingar i Helsingfors.
  Finland nro 17
 6. 6 Helsingfors. Föreningen för konstflitens samlingar.
  Norra Posten nro 322
 7. 7 Za. Ar aitt som sig bör? (Om konstfli-bföreningens värksamhet, blomstermåleriet, dekorationsmåleriet. Anm. mot teckningsundervisningen vid skolan.)
  Finland nro 130
 8. 8 Konstflitsföreningens samlingar riktats med en vas, som tillhört Kejsarinnan Maria.
  Helsingfors Dagblad nro 23
 9. 9 Konstflitföreningens museum i Ateneum ökats.
  Norra Posten nro 284
 10. 10 Kommerserådet A.H. Wahrén donerat 5.000 mark till föreningenü för konstfliten.
  Norra Posten nro 343
 11. 11 Stadgar för föreningen för konstflit i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 279
 12. 12 Föreningen-, för konstfliten i Finland.
  Morgonbladet nro 251
 13. 13 Föreningena för konstfliten i Finland anordnar föredrag för arbetare.
  Helsingfors Dagblad nro 18
 14. 14 C.B, Federley. Sekreterarens vid Föreningen för Konstfliten i Finland årsberättelse,
  Helsingfors Dagblad nro 58
 15. 15 Om Konstf Ii-bföreningens populära föreläsningar för folket.
  Helsingfors Dagblad nro 289
 16. 16 Föreningens för konstfliten verksamhet.
  Morgonbladet nro 85
 17. 17 fFöreningen för konstfliteni i Finland museum har af f. hushållnings skpt L i Åbo erhållit profver på svenska mattväfnader.)
  Åbo Posten nro 4
 18. 18 Gåfvor till föreningen för konstfliten.
  Helsingfors Dagblad nro 68
 19. 19 Gåfvor till föreningen för konstfliten.
  Hufvudstadsbladet nro 59
 20. 20 Gåfvor från Åbo till Fornminnesföreningen) och konstflits-museum i Helsingfors.
  Åbo Posten nro 25