1. 1 Helsingfors. (Finsk konstnärsförening.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 191
 2. 2 Finsk konstnärs föreninga
  Morgonbladet nro 64
 3. 3 von Puffa II Boccia och II. Fiorellino. (Om bildandet af en konstnärsförening.)
  Åbo Underrättelser nro 143
 4. 4 Ett beaktansvärdt uppslag. (I anl, af J. Ja Tikkanens uppsats i HDB om stiftande af konstföreningar i våra landsortsstäder.)
  Östra Finland nro 51
 5. 5 En konstförening är påtänkt att bildas i Fredrikshamn.
  Fredrikshamns Tidning nro 80
 6. 6 Puustakatsoja. Puustakatsojan kirjeitä.. Tampere. (Oman. taideyhdistyksen; perustamisesta kaupungille.)
  Tampereen Sanomat nro 42
 7. 7 Viborgs konstvänner. (Stadgar)
  Wiborgsbladet nro 108
 8. 8 Yhdistyksen Viborgs kon s t vänners säännöt vahvistettu.
  Wiipurin Sanomat nro 253
 9. 9 V Godt exempel. ( Viborgs konstvänner och litet,historik om Hamburgs Museum, fur Kunst und Gewerke. )
  Östra Finland nro 208
 10. 10 N.A. Gyldén. Finsk konstnärsförening. Anmälan.
  Finlands Allmänna Tidning nro 191
 11. 11 Causerieo (Konstnärsföreningen Oc konstnärsgillet.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 114
 12. 12 J.J.T. Finska konstfrågor. (Ett förslag att i våra landsortstäder stifta konstföreningar o. konstsamlingar.)
  Helsingfors Dagblad nro 57
 13. 13 En eller flere konstföreningar. (Mysa inrättade föreningen; Viborgs konstvänner ej någon täflare till Finska Konstföreningen.)
  Norra Posten nro 137
 14. 14 Östra Finlands konstförening. (Möte ang. bildandet af en konstförening i Viborg.)
  Wiborgsbladet nro 65
 15. 15 Ett litet Apropos. (Ang. bildandet af en konstförening i Åbo med syfte att årligen anordna utställningar.)
  Åbo Tidning nro 129