1. 1 Helsingfors krönika. (Konstnärsgillets årsfest.)
  Hufvudstadsbladet nro 40
 2. 2 (Konstgilletff möte).
  Hufvudstadsbladet nro 65
 3. 3 Kons ttnär s gillets möte.
  Hufvudstadsbladet nro 88
 4. 4 Konstnärsgillets möte.
  Hufvudstadsbladet nro 110
 5. 5 W.L, Zvinrran-- och konsten. (Uppläst vid konstnärsgillets möte i Helsingfors den 11 Maj.)
  Wiborgs Tidning nro 40
 6. 6 Konstnärsgillets fes ti: på Z. Topelii födelsedag.
  Finlands Allmänna Tidning nro 11
 7. 7 Konstnärsgillets möte.
  Helsingfors Dagblad nro 26
 8. 8 Konstnärsgillets möte.
  Helsingfors Dagblad nro 29
 9. 9 Konstnärsgillets aktiva möte.
  Helsingfors Dagblad nro 224
 10. 10 Konstnärsgillets möte.
  Helsingfors Dagblad nro 267
 11. 11 Konstnärsgillets möte.
  Hufvudstadsbladet nro 267
 12. 12 Konstnärsgillets möte.
  Wiborgs Tidning nro 41
 13. 13 Konstnärsgillets sammanträde.
  Helsingfors Dagblad nro 6
 14. 14 Konstnärsgillets sammanträde.
  Helsingfors Dagblad nro 48
 15. 15 Konstnärsgillets årsmöte.
  Helsingfors Dagblad nro 110
 16. 16 Konstnärsgillets årsmöte.
  Helsingfors Dagblad nro 112
 17. 17 Konstnärsgillets sammanrfcräde.
  Helsingfors Dagblad nro 222
 18. 18 Konstnärsgillets årsfest.
  Hufvudstadsbladet nro 20
 19. 19 Konstnärsgillets årsmöte.
  Hufvudstadsbladet nro 110
 20. 20 Konstnärsgillets samman-fcräde.
  Hufvudstadsbladet nro 240