1. 1 Finska konstföreningen erhållit skrifvelse från Sällskapet för de sköna konsternas befordrande i konungariket Polen.
  Hufvudstadsbladet nro 142
 2. 2 Pri stäflani landskapsmålning.
  Hufvudstadsbladet nro 303
 3. 3 Konstföreningens jury bedömer pris för fyra landskapsmålningar.
  Finlands Allmänna Tidning nro 5
 4. 4 Bb, Ekenäs. (Antalet medlemmars af konstföreningen.)
  Folkwännen nro 8
 5. 5 Konstföreningen inköpt taflor af Lindholm o. Kleinch.
  Helsingfors Dagblad nro 34
 6. 6 Konstföreningens samling ökas.
  Helsingfors Dagblad nro 117
 7. 7 Blif medlem af konstföreningen) (En uppmaning.
  Helsingfors Dagblad nro 137
 8. 8 Sergels faun inköpt till konstföreningen.
  Helsingfors Dagblad nro 150
 9. 9 Helsingfors.. (Konstföreningens direktions sammanträde den 7 juni.)
  Helsingfors Dagblad nro 158
 10. 10 CflG. Eo Till red. af HDB. (Om konstföreningens sätt att förvalta fru Lindemarcks donatiom af Liittis hemman.)
  Helsingfors Dagblad nro 178
 11. 11 Konstföreningens pristäflan.
  Helsingfors Dagblad nro 339
 12. 12 Sergells Faunbestäld af Konstföreningen i Helsingfors.
  Hufvudstadsbladet nro 101
 13. 13 Kuvaamataiteet Suomessa. (Taideyhdistyksen vaikutuksesta ja niistä henkilöistä, jotka ovat työskennelleet tällä alalla.)
  Uusi Suometar nro 72
 14. 14 Finska Konstföreningens möte den 26 Maj samt ritskolan. i Åbo.)
  Åbo Posten nro 62
 15. 15 Pristäflan i bildhuggeri.
  Helsingfors Dagblad nro 79
 16. 16 Hedersbetygelse. Dr. Nils Henrik Pinellos porträtt förärad till f. konstföreningen.
  Åbo Posten nro 49
 17. 17 Wasa. (HT- om Beskattningsfrågan i Finska Konstföreningen.)
  Ilmarinen nro 83
 18. 18 Wasas (På HT:s uppmaning förklaras yttranden i senaste nummer om Konstföreningens förändring i stadgarne.)
  Ilmarinen nro 88
 19. 19 Den finska Konstföreningen.
  Morgonbladet nro 11
 20. 20 Konstföreningens årsfest & exposition:,
  Morgonbladet nro 19