1. 1 Om utställandet i Helsingfors af en i Åbo förut utställd Daguerretyp-tafla (Föreställande Quai de la Greve Eglise St. Gervais i Paris.)
  Helsingfors Tidningar nro 14
 2. 2 Daguerretypens utveckling.
  Helsingfors Tidningar nro 89
 3. 3 Daguerreotype i Åbo. (Beskrifning öfver densamma.)
  Åbo Underrättelser nro 1
 4. 4 Daguerreotyp anländt till Finland och dess utställande i Åbo.)
  Åbo Tidningar nro 3
 5. 5 Om Daguerreo ty p in.
  Borgå Tidning nro 81
 6. 6 En inhemsk landskaps teckning, tagen genom Daguerreo typen åtföljer denna nummer af BåT, Några ord om nämde teckning.
  Borgå Tidning nro 102
 7. 7 l Borgå har det lyckats att på galvanisk väg af Daguerreotyp-porträtter erhålla kopior i koppar.
  Borgå Tidning nro 31
 8. 8 Kuopio. (Daguerreotypin i staden.)
  Saima nro 17
 9. 9 Kuopio. (Daguerreotypin i staden.)
  Suomi nro 17
 10. 10 (Daguerreotypporträttering på papper, (Hr Meltius).
  Åbo Underrättelser nro 74
 11. 11 Fotografier af Hertig Karl vid Flemings lik af A. Edelfelt spridas i Wiborg.
  Wiborgs Tidning nro 117
 12. 12 J. Fotografin: på julmarknaden. I.
  Helsingfors Dagblad nro 334
 13. 13 Fotografier från 1879 års exposition:..
  Helsingfors Dagblad nro 340
 14. 14 Fotografier af A. Edefelts genrebild Körsbären till salu. i dr Johssons bokhandel i Åbo.
  Åbo Posten nro 158
 15. 15 Fotografier med retouchering i oljefärg har man börjat förfärdiga i hr Hjertzells fotografiska atelier.
  Helsingfors Dagblad nro 88
 16. 16 Fotografi af A. Edefel-te tafla: Le Convoi cTun Enfant gjord af Goupil et Comp. finns till salu i bokhandeln.
  Helsingfors Dagblad nro 175
 17. 17 Fotografi af Utsigten från Pujo baccken utkommit i Kuopio.
  Helsingfors Dagblad nro 299
 18. 18 Fotografi af en tafla af A.von Becker och ett skulpturverk af estländske bildhuggaren A. Weizenberg.
  Hufvudstadsbladet nro 242
 19. 19 Juho. (Reposaarelta. Muotokuvatehdas.)
  Satakunta nro 36
 20. 20 Hr- G. Berndtsons tafla Brudens visa finnes tillgänglig i fotografi i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 162