1. 1 Allmännyttig-b. Enkelt sätt att bereda akvarellfärger, (ins.)
  Wasa Tidning nro 140
 2. 2 Fyra natursköna vyer fr. Finland utkommit i akvarell tryck.
  Norra Posten nro 331
 3. 3 Helsingfors. (Akvarells, en vy af Helsingfors, hr. Hårdh.)
  Helsingfors Tidningar nro 131
 4. 4 Ett sjöstycke af hr W. Toppelius i aqvarelltryck utkommit från Tilgmans officin i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 336