1. 1 Hvarjehanda. (Träsnidt utförd, t. af en skolelev i Wasa införes såsom prof. på lofvande xylografiska anlag.)
  Vasabladet nro 3
 2. 2 Xylografisk atelier i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 272
 3. 3 En-i xylografisk atelier öppnad i Helsingfors.
  Morgonbladet nro 233
 4. 4 H:fors. Verks ämneterr. i nro C.H. Nummelins xylografiska atelier.
  Hufvudstadsbladet nro 77
 5. 5 Otto Behrens. (Red. svar.) (Om xylografins ståndpunkt i Finland.)
  Hufvudstadsbladet nro 302
 6. 6 Elektrotypi af I. Schorning i Åbo.
  Helsingfors Tidningar nro 100
 7. 7 I. Schomings electrotypier.
  Åbo Tidningar nro 47