1. 1 Omi uppmuntr. o. underst, fr. utbild af inhemsk musik.
  Åbo Underrättelser nro 38
 2. 2 Med anl. af i ÅU n:o 99 ang. understöd, för musiker.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 17
 3. 3 Småbref från Åbo. (Sachsiska konstföreningen.)
  Hufvudstadsbladet nro 255
 4. 4 Korresp.) (Lovisa. Sällskapsspektakel till f.f. en ung musiker.
  Borgåbladet nro 4
 5. 5 Lovisa. Konsert till förmån, för en musiker.
  Borgåbladet nro 1
 6. 6 Artist-stipendier utdelas.
  Helsingfors Dagblad nro 131
 7. 7 Privat konstnärs stipendium.
  Helsingfors Dagblad nro 316
 8. 8 Privat konstnärsstipendium.
  Wiborgs Tidning nro 136
 9. 9 Ansökningar till det privata konstnärsstipendiet.
  Helsingfors Dagblad nro 3
 10. 10 Bref från Åbo. (Maskeradbal till f.f. en kvinlig artist.)
  Hufvudstadsbladet nro 33
 11. 11 Ang. gager sonr regel för konstnärliga produktioner.
  Helsingfors Dagblad nro 130
 12. 12 Krönika. (Fråga om att indraga statsunderstöden för konstnärer.)
  Helsingfors Dagblad nro 39
 13. 13 Modellunderstöd. Om reseundesstöd åt konstnärer.
  Norra Posten nro 141
 14. 14 Staten och konsten. (l anl. af statsanslagen för de sköna konsternas befrämjande.)
  Norra Posten nro 37
 15. 15 Polemik. (l anl. af NP:s svar på NP:s art.: Staten och konsten. )
  Norra Posten nro 40
 16. 16 Kåserier från hufvudstaden, (För WaT af io. (Ang. stipendiers gifvande åt konstnärer.)
  Wasa Tidning nro 37
 17. 17 M-n, Konstnärsunderstöd,
  Norra Posten nro 336
 18. 18 Anslag till de sköna konsternas befordrande o. uppmuntran.
  Finlands Allmänna Tidning nro 16
 19. 19 Reseunderstöd å-b ynglingar med fallenhet för konst o. handtverk.
  Åbo Tidningar nro 18
 20. 20 Konstnärsunderstöd? soirée.
  Helsingfors Dagblad nro 28