1. 1 N.P. Ritkonstens wärde och oumbärlighet för näringarne.
  Åbo Underrättelser nro 46
 2. 2 C.C. Vennerström. (Orama, arkitektoniska märkvärdigheter förevisas.)
  Åbo Underrättelser nro 2
 3. 3 Ritkonsteir för alldagligt bruk.
  Borgåbladet nro 29
 4. 4 Puunpiir-fcämistaito,
  Uusi Suometar nro 142
 5. 5 Suomalaisia koristusnäytteitä aikoo J. Ahrenberg julkaista.
  Uusi Suometar nro 34
 6. 6 Krönika. (Arkitektur.)
  Helsingfors Dagblad nro 180
 7. 7 Ett framstig på konstens område. (Ang. dekovering af offensliga och enskilda bryggnader.)
  Helsingfors nro 12
 8. 8 Bonifacius. Tammerfors-bref. XX. (H:fors. Hr Sahlströms atelier förmålning på konvexa glas.)
  Tammerfors Aftonblad nro 97
 9. 9 Herra Renforsin pikamaalausta.
  Keski-Suomi nro 13
 10. 10 Pristäflan i arkitektur.
  Helsingfors Dagblad nro 222
 11. 11 Krönika, (uppmaning att exponera arkitektoniska ritningar.)
  Helsingfors Dagblad nro 263
 12. 12 En ny atelier för ornamentsbildhuggare arbeten är öppnad i Helsingfors.
  Helsingfors nro 61
 13. 13 Sättet för arkitekturtäfUngs föremål för behandling vid konstnärsgillets möte i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 90