1. 1 Måleriets företräde för Bildthuggeriet.
  Åbo Tidningar nro 18
 2. 2 Om målningen på snäckor.
  Åbo Tidning nro 23
 3. 3 Sätt att fästa Pastellfärger.
  Åbo Tidning nro 47
 4. 4 A.V. Schlegel. Om den gamla och nyare konsten,
  Åbo Underrättelser nro 9
 5. 5 En anmärkning. (Konstnärens förhållande till naturen.)
  Helsingfors Morgonblad nro 53
 6. 6 Något om de sköna konsternas förkofran i Helsingfors. (Ins.)
  Helsingfors Tidningar nro 74
 7. 7 Om studenternas i Helsingfors ifver, att förskaffa landet en skymt af den bildande konstens alster.
  Suomi nro 381
 8. 8 Om studenternas i Helsingfors ifver, att förskaffa landet en skymt af den bildande konstens alster.
  Saima nro 381
 9. 9 En ursäkt. (Saimaa åsigt om konstens studium.)
  Saima nro 9
 10. 10 En ursäkt. (Saimaa åsigt om konstens studium.)
  Suomi nro 9
 11. 11 Leopoldsbref fr. Helsingfors, (Konst).
  Helsingfors Tidningar nro 34
 12. 12 Leopoldsbref fr. Helsingfors. (Konst.)
  Helsingfors Tidningar nro 94
 13. 13 Från Helsingfors. Major L. i B. 5. (Konst.)
  Helsingfors Tidningar nro 43
 14. 14 Konstsinnet i Finland.
  Morgonbladet nro 79
 15. 15 I anledning af artikeln: Konstsinnet i Finland i n:o 79 af Mbl. (Ins.)
  Morgonbladet nro 80
 16. 16 HT:s, Mbl:s o. ÅT:s åsigter om konstens framtid i vårt land.
  Åbo Tidningar nro 82
 17. 17 HT och konstnärerne.
  Morgonbladet nro 93
 18. 18 Bref från Helsingfors. (Konst).
  Helsingfors Tidningar nro 97
 19. 19 Dr. Korresp. från Åbo. (Intresset för målarekonsten.)
  Morgonbladet nro 31
 20. 20 H:fors. Om konstens mission.
  Borgå Tidning nro 37