1. 1 Likbränning.
  Helsingfors Dagblad nro 272
 2. 2 Om likförbränning.
  Wiborgs Tidning nro 32
 3. 3 Om likförbränningen. Föredrag af G. Kinkel. (forts.)
  Wiborgs Tidning nro 81
 4. 4 Ruumiiden polttaminen.
  Waasan Lehti nro 71
 5. 5 O.A-n. Om likbränning.
  Åbo Tidning nro 269
 6. 6 Listor i Åbo för anteckning af aktien i bolaget för likförbränning i Stockholm.
  Östra Finland nro 262
 7. 7 Propaganda för likförbränning.
  Östra Finland nro 267
 8. 8 J.R. Ett par ord om likbränning. (l anl. af en art. i Lekmannen n:o 24, år 1884). (Polem. följer)
  Ekenäs Notisblad nro 1
 9. 9 Om likförbränning.
  Björneborgs Tidning nro 33
 10. 10 Om likbränningen. En kort historik.
  Hufvudstadsbladet nro 136
 11. 11 Den första förbränningen af en finsk kvinnas lik.
  Norra Posten nro 152
 12. 12 Svenska likbränningsföreningens medlemmar i Finland.
  Norra Posten nro 293
 13. 13 Likbränningsfrågan.
  Norra Posten nro 54
 14. 14 Polttaako vai haudata? (Ihmisruumiiden polttamisesta.)
  Savo nro 141
 15. 15 Om likbränning.
  Tammerfors Aftonblad nro 44
 16. 16 R. Likbränningen.
  Wiborgsbladet nro 304
 17. 17 Justus. Helsingfors-bref. (Till BåT) Likbränningsfrågan.
  Björneborgs Tidning nro 40
 18. 18 - y. Från allmänheten. Likbränning. (Från hygienisk, praktisk och religiös synpunkt.)
  Finland nro 101
 19. 19 En likbrännlngsförening i Finland. (Uppmaning till stiftande af en sådan förening.)
  Norra Posten nro 117
 20. 20 Medd. (Likbränningsföreningens i Finland meddelande till sina ombud i landsorten.)
  Norra Posten nro 146