1. 1 Något ur och om. G.A. Wallins bref i F.A.T.
  Suomi nro 51
 2. 2 Bref från G.A. Wallin till kapten A.W. i Konstantinopol. (Om en resa från Konstantinopel till Alexirandria.)
  Ilmarinen nro 52
 3. 3 G.A. Wallinin matkoista Itämailla. (Suomennos).
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 4
 4. 4 Något ur och om. G.A. Wallins bref i F.A.T.
  Saima nro 51
 5. 5 Leopoldinerbref 17. (Prof. G.A. Wallins resor i Arabien.)
  Helsingfors Tidningar nro 87
 6. 6 Kr. (Frågan är ju fri. (Ins.) (l anl. af publicenandet af G.A. Wallins första resa från Cairo till Arabiska öhnen i April 1845. Fragment. Helsingfors 1853.)
  Vasabladet nro 4