1. 1 E.L. Ett Bref af dr Lönnrot. (Om krångel med pass. Något om Olonetsiska dialekten.)
  Borgå Tidning nro 31
 2. 2 Utdrag af ett bref från dr Lönnrot, dat. Kemi Prostgård den 12 Nov. 1841. (Redaktionen benäget meddelad.)
  Helsingfors Morgonblad nro 92
 3. 3 Utdrag ur bref ifrån dr Lönnrot. dat. Enari den 3 och 5 Febr. 1842. I.
  Helsingfors Morgonblad nro 36
 4. 4 Utdrag ur bref ifrån dr Lönnrot, dat. Enari den 3 och 5 Febr. 1842. II.
  Helsingfors Morgonblad nro 37
 5. 5 Utdrag ur bref från dr Lönnrot. II. Onega den 15 Julii 1842.
  Helsingfors Morgonblad nro 84
 6. 6 Utdrag från ett bref af dr Lönnrot, dat. Dorpat den 13 Aug.
  Saima nro 36
 7. 7 Utdrag från ett bref af dr Lönnrot, dat. Dorpat den 13 Aug.
  Suomi nro 36
 8. 8 Utdrag af ett bref ifrån dr Lönnrot, dat. Dorpat den 27 Aug. 1844. (Om Estniskan, Finskan m.m. dr Lönnrots reseplaner.)
  Suomi nro 44
 9. 9 Utdrag ur ett bref från dr Lönnrot. (Om Estniskan. Prof. på Revalestnisk, Dorpat-estnisk och Finsk poesi.).
  Saima nro 51
 10. 10 Från dr Lönnrot af den 30 Oct. Bref.
  Morgonbladet nro 90
 11. 11 Reseanteckningar af Lönnrot. Vyitegra, den 4 Aug. 1842. (Fortsätta från n:o 9.)
  Suomi nro 27
 12. 12 Utdrag af ett bref från dr Lönnrot i HT n:o 49.
  Ilmarinen nro 52
 13. 13 Utdrag af ett bref från dr Lönnrot, dat. Petrosavodsk (vid Onega) den 20 Mars 1841 och inhändigadt i Helsingfors den 27 i samma månad. (Af en ibl. dr Lönnrots härvarande korrespondenter benäget meddelad.)
  Helsingfors Morgonblad nro 26
 14. 14 Om dr Lönnrots resa.
  Helsingfors Morgonblad nro 47
 15. 15 Notiser från dr Lönnrot. Ur ett bref Redaktionen benäget meddelade. (Om Estniskan, resor m.m.)
  Helsingfors Morgonblad nro 61
 16. 16 Utdrag af ett bref ifrån dr Lönnrot, dat. Dorpat den 27 Aug. 1844. (Om Estniskan, Finskan m.m. dr Lönnrots reseplaner.)
  Saima nro 44
 17. 17 Utdrag ur ett bref från dr Lönnrot. (Om Estniskan. Prof. på Revalestnisk, Dorpat-estnisk och Finsk poesi.).
  Suomi nro 51
 18. 18 Reseanteckningar af Lönnrot. Vyitegra, den 4 Aug. 1842. (Fortsätta från n:o 9.)
  Saima nro 27
 19. 19 E. L-t. Viisi päivää Venäjän Lapissa. (Lähet.)
  Kanawa nro 51