1. 1 Reseminnen. Ur bref fram M.A.C-n. I. Archangelsk den 4 Okt. 1842.
  Helsingfors Morgonblad nro 87
 2. 2 Reseminnen. III. (Om exkursioner i Ryska Lappmarken.) (Ur bref från M.A.C-n)
  Helsingfors Morgonblad nro 90
 3. 3 Reseminnen. (Ur bref från M.A.C-n.) II. Pustosersk, den 23 Mars år 1843.
  Helsingfors Morgonblad nro 38
 4. 4 M.A. Castrén. En ny vetenskaplig expedition till undersökning af Sibiriens ethnografiska och linguistiska förhållanden.
  Finlands Allmänna Tidning nro 69
 5. 5 Underrättelse om M.A. Castréns resor.
  Helsingfors Morgonblad nro 5
 6. 6 Helsingfors. (Underrättelser om M.A. Castrén och hans resor.)
  Helsingfors Morgonblad nro 17
 7. 7 Tillägg till M.A. Castréns sednaste Reseminnen.
  Helsingfors Morgonblad nro 21
 8. 8 Bref från dr M.A. Castrén. Kasan, den 11 Maj 1845.
  Helsingfors Tidningar nro 44
 9. 9 En anmärkning öfver Castréns bref i Mbl.
  Saima nro 34
 10. 10 En anmärkning öfver Castréns bref i Mbl.
  Suomi nro 34
 11. 11 Dr. M.A. Castréns resa i Siberien. (Meddelanden af några bref från dr Castren till Statsrådet Sjögren i St. Petersburg.)
  Borgå Tidning nro 3
 12. 12 Reseanteckningar af M.A. Castren, Tomsk, den 5-7 Mars 1846.
  Morgonbladet nro 36
 13. 13 Helsingfors. (Meddelanden ur ett enskildt bref från dr M.A. Castrén, dat. Jeni seisk den 15 (27) Maj.
  Morgonbladet nro 50
 14. 14 Utdrag ur ett bref af dr Castrén. Tomsk, den 17 Mars 1846.
  Suomi nro 19
 15. 15 Från dr M.A. Castrén. (har anländt ett bref, dateradt: Jeniseisk, den 20 Maj 1846. )
  Suomi nro 27
 16. 16 Bref från dr M.A. Castrén dateradt Turuchansk den 11-23 Jan. 1847.
  Borgå Tidning nro 23
 17. 17 Rapport till Kejserliga Vetenskaps Akademien i Petersburg från dr M.A. Castrén. Jenisejsk, den 22 Mars (3 April) 1847
  Morgonbladet nro 47
 18. 18 M.A. Castren. Utdrag en ett Bref från vår Correspondent i China, dateradt Byn Tes den 17 Aug. 1847.
  Morgonbladet nro 76
 19. 19 Suomalaiset Siperiassa. (Ote M.A. Castrénin matkakirjeestä valtioneuvos Sjögrenille.)
  Maamiehen Ystävä nro 38
 20. 20 Ett bref från dr M.A. Castrén dateradt Irkutsk den 10 Mars.
  Morgonbladet nro 31