1. 1 A.A. Prof. A. Ahlqvistin matkoilta. 6:s kirje. Samarovossa. jatk. (suomennos)
  Päijänne nro 59
 2. 2 A.A. Prof. A. Ahlqvistin matkoilta. 7:s ja viimeinen kirje. (suomennos) jatk.
  Päijänne nro 100
 3. 3 A.A. Prof. A. Ahlqvistin matkoilta. 5:s kirje. Kandinskin luostarista. jatk. - (suomennos).
  Päijänne nro 57
 4. 4 Kokelas A. Ahlqvistin matkoilta. (10 pv. elokuuta v. 1855. Kertomus Wosnesenien kylästä, joka on Syvärin virran suussa sekä Savodoin kaupungista.)
  Suometar nro 36
 5. 5 Kokelas A. Ahlqvist kirjoittaa Kasaanista. Ilmat, jäät. Tschuwassien kieli. Sanaluetteloja, satuja ja lauluja kopioinut.
  Suometar nro 20
 6. 6 Kokelas A. Ahlqvistin matkoilta. (Venäläiset tuvat, kylät. Ravintohuoneet. Kasaanissa.)
  Suometar nro 30
 7. 7 Kokelas A. Ahlqvistin matkoilta. (Tutkinnoista, toimista, elosta ja olosta. Kosmodemjanskin kaupungista.)
  Suometar nro 44
 8. 8 Kokelas A. Ahlqvistin matkoilta. (Tscheremissien elämänlaatu, kieli, ulosnäkö, huoneet.)
  Suometar nro 46
 9. 9 Masiteri A. Ahlqvistin matkoista Siperiaan.
  Suometar nro 28
 10. 10 A. Ahlqvistin matkoilta. (Loppu v. 1858 n:o 51-52.)
  Suometar nro 1
 11. 11 Tohtori A. Ahlqvistin kirjeestä. (Elämä Dresdenissä ja Pragissa.
  Suometar nro 9
 12. 12 A.A. Från prof. Ahlqvists expedition. Andra brefvet. (Beresov. Karantän. Hotell Kommonen i Kasan. Sevärdheter i Kasan. Marknaden i Irbit. Färd med skjuts.)
  Helsingfors Dagblad nro 184
 13. 13 A.A. Från prof Ahlqvists expedition. Fjerde brefvet. (Obdorsk. Ostjakiska språkmästare. Farkosten. Vädret. Mygg. Obs lopp, stränder. Bränvinshandeln. Ostjakernas boningar.)
  Helsingfors Dagblad nro 242
 14. 14 A.A. Från prof. Ahlqvists expedition. Fjerde brefvet. (forts.) (Obdorsk. Beskrifning öfver Obdorsk, invånarenes yrken karelskor af skoptsy sekten, Ural. Temperaturen.)
  Helsingfors Dagblad nro 246
 15. 15 Prof. Ahlqvists expeditiom för insamling af etnografiskt och lingvistiskt material öfver de ugriska folken.
  Helsingfors Dagblad nro 325
 16. 16 A.A. Från prof. Ahlqvists expedition. Sjette brefvet. (Samarovo. Vistelsen i Obdorsk, gästfrihet. Fursten af Obdorsk. Färd uppför floden Soswa. Syrjänernas tält. Sortingje, rysk koloni & Vogulerna. Saksunt.)
  Helsingfors Dagblad nro 305
 17. 17 A.A. Från prof. Ahlqvists expedition. Sjunde och sista brefvet. H:fors. (Om finska pastorn i Verschnij Sujetuk. Byn Kondinsk, kloster, familjelif och bondhushåll. Den ryska befolkningen i Sibirien.)
  Helsingfors Dagblad nro 335
 18. 18 A.A. Prof. A. Ahlqvistin matkoista. (suomennos) jatk.
  Päijänne nro 11
 19. 19 A.A. Prof. A. Ahlqvistin matkoilta - Beresowassa. (suomennos) jatk.
  Päijänne nro 21
 20. 20 A.A. Prof. A. Ahlqvistin matkoilta Beresovassa. (suomennos) jatk.
  Päijänne nro 27