1. 1 Nordenskiöldska Ishafsexpeditionen.
  Helsingfors Dagblad nro 237
 2. 2 Med anl. af Nordenskiölds ankomst till Japan.
  Helsingfors Dagblad nro 245
 3. 3 Nordenskiölds telegram till H.M. Kungen.
  Helsingfors Dagblad nro 246
 4. 4 Nordenskiölds expeditionen.
  Helsingfors Dagblad nro 247
 5. 5 Krönika. (Nordenskiölds expeditionen.)
  Helsingfors Dagblad nro 258
 6. 6 Från Nordenskiölds expeditions (Bref till HDB)
  Helsingfors Dagblad nro 295
 7. 7 Om underrättelser fr. Nordenskiöld till Sibriakoff.
  Helsingfors Dagblad nro 339
 8. 8 Om medaljen öfver Vegas förd omkring Nordasien.
  Helsingfors Dagblad nro 323
 9. 9 Nordenskiöldska expeditionen. Bref från Trondhjem.
  Hufvudstadsbladet nro 167
 10. 10 Notis rörande Jenisej-expeditionen.
  Hufvudstadsbladet nro 175
 11. 11 Om Nordenskiöldska expeditionen.
  Hufvudstadsbladet nro 210
 12. 12 Nordenskiöldska expeditionen.
  Hufvudstadsbladet nro 222
 13. 13 Meddelande från Nordenskiölds Jenisejfärd.
  Morgonbladet nro 174
 14. 14 Om Nordenskiölds Jenisej-färd.
  Åbo Underrättelser nro 222
 15. 15 J. Sohlberg. Från Nordenskiölds arktiska expedition. Resebref till ÅU.
  Åbo Underrättelser nro 155
 16. 16 Jenisejfarames resa från St. Petersburg.
  Åbo Posten nro 53
 17. 17 Om Nordenskiölds expedition till Sibirien.
  Åbo Posten nro 48
 18. 18 Notis om prof. Nordenskiölds expedition.
  Wiborgs Tidning nro 90
 19. 19 De svenske Jenisej fararne anländt till Helsingfors.
  Morgonbladet nro 284
 20. 20 Jenisej-expeditionen. (Telegram från docenten Sohlberg från Krasnojarsk.)
  Morgonbladet nro 234