1. 1 Helsingfors schackklubb emottagit en utmaning från Dorpats schackklubb till en korrespondensturnering.
  Norra Posten nro 274
 2. 2 Schackspelets Sedelaia.
  Åbo Tidningar nro 15
 3. 3 (Ins.) Schackproblem.
  Åbo Underrättelser nro 74
 4. 4 Schackproblem.
  Åbo Underrättelser nro 80
 5. 5 A.F. Schackproblem.
  Åbo Underrättelser nro 88
 6. 6 Schack (Med anl. af Ins. a.a.a. i n:o 92. n:o 80.)
  Åbo Underrättelser nro 94
 7. 7 a.a.a. Genmäle till Schackinsändare. N:o 80
  Åbo Underrättelser nro 95
 8. 8 Schackproblem.
  Åbo Underrättelser nro 97
 9. 9 Lusten för schackspel har tagit fart.
  Åbo Underrättelser nro 2
 10. 10 Författaren. Några ord till svar å kritiken i ÅT öfver Grunddrag till Schack.
  Åbo Underrättelser nro 9
 11. 11 Lösning till schackuppgiften.
  Åbo Underrättelser nro 84
 12. 12 Åbo Schack-Tidning.
  Åbo Underrättelser nro 33
 13. 13 Schack. - 1863 22.VIII. ÅU n:o 99.Schack. - 1864 1.XII. ÅU n:o 142; 6.XII. n:o 144.Schack. - 1866 29.V. ÅU n:o 61; 26.VI. n:o 73.Schack.
  Åbo Underrättelser nro 91
 14. 14 - m. (Åbo. Schacksällskap.)
  Hufvudstadsbladet nro 92
 15. 15 Schack = Rebus af Selma och Lena i Tavastehus.
  Trollsländan nro 39
 16. 16 Helsingfors schakklubb har bildats.
  Norra Posten nro 341
 17. 17 Åbo. Em schack-klubb bildad.
  Åbo Tidning nro 93
 18. 18 En schack-klubb bildad i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 93
 19. 19 Schack. Problem n:o l.
  Helsingfors Dagblad nro 46
 20. 20 Schack. 2. Problem n:o 2.
  Helsingfors Dagblad nro 53