1. 1 H:fors. I auktionskammaren såldes en antik byrå från 1600-talet, som tillhört Flemingska släkten.
  Hufvudstadsbladet nro 299
 2. 2 Jyväskylä. Vanha plooturaha v:lta 1663.
  Keski-Suomi nro 11
 3. 3 Ett 150 år gammalt skåp i Brahestad.
  Wasa Tidning nro 56
 4. 4 Arkeolog. Till red. för HDB. Ännu en bit Arkeologi och historia. (Forts i polem. fr. HDB n:o 167.)
  Helsingfors Dagblad nro 190
 5. 5 J.R.A. Till red. för HDB. Herr E.G.P. och vår arkeologi. - 1887 HDB n:o 274.E.G. Palmén. Till red. af HDB. Arkeologi och historia. Svar till sign. J.R.A.
  Helsingfors Dagblad nro 277
 6. 6 Oulu. Eräs perhe omistaa Kustaa III:n matkakantiinin.
  Kaiku nro 64
 7. 7 Kuopio. Vanha rannerengas löydetty.
  Tapio nro 37
 8. 8 Om inlösen af fornfynd.
  Åbo Tidning nro 58
 9. 9 Muistorahan omistaja. (Lähet.) (Kysymys miltä ajalta on sellainen vaskinen muistoraha, jonka päälle on piirustettu kahva ja kirjoitus: Jemlikhet i rättigheter.) - 1889 Lounas n:o 2.Muinaismuistojen tallettamisesta. (Kehoitus ja neuvo yleisölle.)
  Lounas nro 68
 10. 10 Sananen kansa- ja muinaistieteestä. (jatk.)
  Sanomia Turusta nro 130
 11. 11 Löytö meren pohjasta Suomen lahdella: kanunia, luoteja,malmiharkkoja, rautapalasia.
  Uusi Suometar nro 198
 12. 12 Till red. för Vasabl. Vården om landets fornminnen. (I allmänhet.)
  Vasabladet nro 77
 13. 13 Suomalaisten muinaisuudesta. (E. Nervander.)
  Hämeen Sanomat nro 88
 14. 14 Kanonkulor hittade i Finska viken nära Gustafsvärn.
  Lördagskvällen nro 3
 15. 15 Kanonkulor hittade i Finska viken nära Gustafsvärn.
  Lördagsqvällen nro 3
 16. 16 Sotavuodelta 1808. (Rauman kirkosta löydetty vanha arkku sisältäen joukon vanhoja kuulutuksia v:n 1800 alusta ja 1700 luvulta.)
  Rauman Lehti nro 97
 17. 17 Red. för FoV uppmanar allmänheten att anmäla berättelser rörande Finlands gamla borgar och murar.
  Folkwännen nro 12
 18. 18 Om förbud mot fornlemningars förstoring.
  Helsingfors Dagblad nro 293
 19. 19 G-nd. Frid öfver våra forminnen. (En polemisk artikel mot hr D.E.D. Europaeus i anl. af hans art. i F.A.T. n:o l09 däri han uppmanar intresserade att undersöka forntida grafvar.)
  Hufvudstadsbladet nro 156
 20. 20 G-nd. En liten fingervisning till Titulus B.O. Schanman. (I anl. af art. i Hbl. n:o 156 rörande skriften. Läsning för finnar och art. Frid öfver våra fornminnen.)
  Hufvudstadsbladet nro 167