1. 1 Enligt WaT har bonden Adam Sasslin i Tavastkyrö till Åbo Domkapitel inlemnat ett kapital af 2.000 rubel silfver för att användas till inrättandet af en sockenskola i nämnde sn.
  Morgonbladet nro 30
 2. 2 Testamente t.f.f. agronomisk skola för Wiborgs län.
  Åbo Underrättelser nro 29
 3. 3 Gamla Carleby. (Apothekaren Gustaf Libeck aflidit. Hans testamente.)
  Helsingfors Tidningar nro 47
 4. 4 Framlidne Krigsrådet C.P. Nyberg har såsom fond till en blifvande Folkskola i Thusby sn. testamenterat 4.009 rubel silfver,
  Morgonbladet nro 9
 5. 5 Kiitettäviä jälkisäädöksiä. (Nils Bergstadius lahjoittanut omaisuutensa alttaritaulua varten Vårdön kirkkoon.)
  Suomi nro 10
 6. 6 Kiitettäviä jälkisäädöksiä, (Charlotta Flodberg lahjoittanut omaisuutensa Loviisan kaupungille.)
  Suomi nro 10
 7. 7 Kiitettäviä jälkisäädöksiä. (Hedvig Appelqvist lahjoittanut omaisuutensa Yliopistoon.)
  Suomi nro 10
 8. 8 Kiitettäviä jälkisäädöksiä. (Erik Ekebom lahjoittanut omaisuutensa Tammisaaren vaivaisille.)
  Suomi nro 10
 9. 9 Thusby. (Framlidne Krigsrådet C.P. Nyberg har såsom fond till en blifvande folkskola i Thusby testamenterat pengar.)
  Åbo Tidningar nro 7
 10. 10 Herr J. Ahlgren har till K.P. Hush sällskapets disposition öfverämnat 225 peruvianska daler.
  Åbo Underrättelser nro 73
 11. 11 Kuopio. Wibeliuksen koulurahaston lahjoitus
  Suometar nro 20
 12. 12 Kappalainen Bergstenius testamenteerannut 200 hopearuplaa alttaritaulua varten Vårdön kappelin kirkkoon; taulu tilattu hra Ekman ilta Turusta.
  Sanomia Turusta nro 8
 13. 13 Donation (till Åbo domkyrkas orgelverksfond af J.T. Heldt.)
  Åbo Tidningar nro 90
 14. 14 Kauppias Eschnerin testamentti; Turun köyhille sairaalaksi.)
  Sanomia Turusta nro 51
 15. 15 Åbo. Handl. A. Nikander, en summa för ny altarkrans i domkyrkan.
  Finlands Allmänna Tidning nro 253
 16. 16 Helsingfors. I anledn. af sin 25 åriga värksamhet inom kommun firade Kommerserådet J.H. Lindroos en fest, hvarind han förärade vexel undervisningsskolan 2.500 rubel silfver.
  Finlands Allmänna Tidning nro 290
 17. 17 Föråring. Grassfs. Rettig 300 rubel silfver till handelssocietets understödskassa.
  Åbo Underrättelser nro 3
 18. 18 Dödsfall. Titulärrådet Frans Fredrik Sedmigradskij testamente för småbarnskola.
  Helsingfors Tidningar nro 70
 19. 19 Kuopio. Dr. Ingmans testamente för folkupplysning o. välgörenhet.
  Kuopio Tidning nro 20
 20. 20 Donation till Finska literatursällskapet.
  Finlands Allmänna Tidning nro 233