1. 1 Vid utställningen i Helsingfors 1876 exponerade fröken Augusta Peterson ett lackeradt skrifbord med ornament af perlemor, hvilket såldes till St. Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 252
 2. 2 Blickar på utställningen. Ventilation i skolorna.
  Helsingfors Dagblad nro 256
 3. 3 Blickar på utställningen. Gymnastiska institutet i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 259
 4. 4 Reflexioner om allm. finska utställningen.
  Helsingfors Dagblad nro 265
 5. 5 Från allm. finska utställningen. Juryns bedömande af de utländska landtbruksnedskapen.
  Helsingfors Dagblad nro 328
 6. 6 V. Liljeroth. Beriktigande. (I anl. af notisen i HDB n:o 346 om utställningspris för bränvin.)
  Helsingfors Dagblad nro 347
 7. 7 Torgberättelse. (Den blifvande utställningen.)
  Hufvudstadsbladet nro 12
 8. 8 Inbjudning till allmänna finska lantbruksmötet 1876.
  Helsingfors Dagblad nro 160
 9. 9 G.v. Christersson. Jordbruksutställningen 1876. Till red. af HDB. (I anl. af en uppsats i n:o 153 af HDB ang. bestyrelsens åtgärder för den temporära afdelningen å utställningen.)
  Helsingfors Dagblad nro 161
 10. 10 Till jurymän vid 1876 års utställning äro följande personer utsedda.
  Helsingfors Dagblad nro 172
 11. 11 Ralph. Bref från Helsingfors. (Kejsarbesöket och utställningen.)
  Helsingfors Dagblad nro 173
 12. 12 Allm. finska utställningens invigningshögtidlighet den l juli; redogörelse öfver utställnings bygnadens lokaler o. alster af konst o. hemslöjd.
  Helsingfors Dagblad nro 176
 13. 13 Telegraf arrengerad för utställningen i Helsingfors 1876.
  Helsingfors Dagblad nro 177
 14. 14 Intryck från allm. finska utställningen 1876.
  Helsingfors Dagblad nro 178
 15. 15 Beskrifning öfver allmänna utställningen i Helsingfors; konst- och industriafdelningen.
  Helsingfors Dagblad nro 181
 16. 16 En utställning af utländska åkerbruksredskap o. maskiner eger rum i Helsing fors.
  Helsingfors Dagblad nro 182
 17. 17 Blickar på utställningens Utställningsbygnaden.
  Helsingfors Dagblad nro 184
 18. 18 Blickar på utställningen. Utställningarne af trädgårdskonst.
  Helsingfors Dagblad nro 186
 19. 19 Blickar på utställningen. Elementarläroverkens skolmaterial.
  Helsingfors Dagblad nro 189
 20. 20 Blickar på utställningen. Möbelindustrin.
  Helsingfors Dagblad nro 191