1. 1 f-n. (Hauho. Maalla niinkuin kaupungeissa olisi hyvä olla pitkät välit talojen välillä tulipalon varalta.)
  Hämäläinen nro 17
 2. 2 Tulensammutusveneitä.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 67
 3. 3 Palovahinko. Rakennustapa maalla.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 8
 4. 4 M.H.D. Kuopio. Kartanoruiskuja.
  Suometar nro 11
 5. 5 Brutus. (Ing.) Några ord om understöd åt brandskadade.
  Finlands Allmänna Tidning nro 20
 6. 6 Ett försiktighetsmått till förekommande åt eldsvådor.
  Folkwännen nro 47
 7. 7 Om förslaget till en reorgamsatioEr af brandväsendet.
  Helsingfors Dagblad nro 34
 8. 8 Eldsläckningsämne uppfunnet af Johan Gadolin.
  Åbo Tidningar nro 10
 9. 9 Om bästa sättet at släcka eld.
  Åbo Tidning nro 37
 10. 10 Om eldsläckning.
  Åbo Tidning nro 69
 11. 11 Medel mot faror af eld.
  Åbo Tidning nro 22
 12. 12 Vidskepligt eldsläcknings medel.
  Åbo Tidning nro 13
 13. 13 Ins.) Hvarjehanda om Sättet att mota Eldswådor.
  Helsingfors Tidningar nro 8
 14. 14 Något om Brandredskap.
  Borgå Tidning nro 16
 15. 15 C.L. (Ins.) Om brand och brandanstalter.
  Helsingfors Morgonblad nro 77
 16. 16 Tulipalosta Hörpön kylässä.
  Maamiehen Ystävä nro 23
 17. 17 (Ins.) Några Ord med anledning af artikeln i Åbo Underrättelser Om den sannolika orsaken till och medlen att möjligen förebygga allmänt härjande eldsvådor.
  Helsingfors Tidningar nro 67
 18. 18 Leopoldinen bref. (Eldsvådor i landsorten.)
  Helsingfors Tidningar nro 77
 19. 19 (Medd.) Om den sannolika orsaken till, och medlen att möjligem förebygga allmänt härjande eldsvådor.
  Åbo Underrättelser nro 49
 20. 20 (Medd.) Komprimerad luft såsom eldqväfningsämne.
  Finlands Allmänna Tidning nro 112