1. 1 Revy. Spådom och spiritism.
  Helsingfors Dagblad nro 73
 2. 2 Lättrogenhet. Stampningar och bultningar af osynliga väsenden.
  Borgåbladet nro 18
 3. 3 Spiritsmens läror.
  Borgåbladet nro 74
 4. 4 Sunex. Bref från Helsingfors. (Från. WiB:s korresp.) (Spiritism)
  Wiborgsbladet nro 45
 5. 5 Tuomas. Kirje Helsingistä. (Spiritismiä Helsingissä.)
  Päivälehti nro 45
 6. 6 En Spiritist. Spiritism. (Spiritismens uppgift m.m.)
  Helsingfors Dagblad nro 73
 7. 7 En Spiritist. (Ins.) I anledning af Victor Hugos tal vid en ung flickas graf. (Infördt i DB n:o 132.) Om spiritismen.
  Helsingfors Dagblad nro 137