1. 1 Utdrag af Åbo Rådstufva. Rätts Protocoll angående Lämningar af Påfviske Widkepelser. 1634
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 Om orsaken hvarför Solen och månan af vilda folk-slag hållas för verkliga personer samt hvarför de äfven tillägga vissa slags konst-stycken en inneboende siäl.
  Åbo Nya Tidningar nro
 3. 3 F.M. Franzen. - Spådom.
  Åbo Tidningar nro 8
 4. 4 Exempel af en ännu i vår tid rådande vidskepelse.
  Åbo Tidningar nro 31
 5. 5 Om Klockors dop. (Vidskepelse i medeltiden att döpa klockor med kyrkliga ceremonier.)
  Åbo Tidning nro 65
 6. 6 Todistus siihen että heinäsirkka ei ole mikään kuolonennustaja.
  Turun Wiikko-Sanomat nro 37
 7. 7 Ei niin pahaa ettei kaivata; ei niin hyvää ettei laiteta. (Mitenkä lappalainen noituu susia).
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 50
 8. 8 Finnarnas äldsta föreställningar om gudomligheten. (Efter en uppsats i Mehiläinen ).
  Helsingfors Morgonblad nro 67
 9. 9 Finska Allmogens Fördomar. (Af Erke-Biskop Tengström.)
  Åbo Tidningar nro 12
 10. 10 Mikäi tieto vanhoilla suomalaisilla oli Jumalasta?
  Maamiehen Ystävä nro 3
 11. 11 Esimerkiksi meidän1 esi-isiemme epäuskosta. MY saa kertoa sadun Parasta.
  Maamiehen Ystävä nro 30
 12. 12 Wiipuri. Taikauskoisuutta.
  Wiipurin Sanomat nro 15
 13. 13 F.A. Taikauskosta.
  Savonlinna nro 12
 14. 14 F.A. Ennakkoluulo. (jatk.)
  Savonlinna nro 23
 15. 15 Ennakkoluuloista. (jatk.)
  Turun Lehti nro 26
 16. 16 W:s. Vidskepelse.
  Vasabladet nro 16
 17. 17 Viipuri. Taikauskoa.
  Wiipurin Sanomat nro 208
 18. 18 Taikauskoa Viipurissa.
  Wiipurin Sanomat nro 211
 19. 19 Spådoms vidskepelsen i Borgå.
  Borgåbladet nro 67
 20. 20 A.T. Taikauskosta Suomessa 1600-luvulla. (jatk.)
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 8