1. 1 (C.F. Mennander.) Om någre Svenske Herrar, som vait hedamöter af den så kallade Palmen-Orden.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 Ordens-Sällskåpet Åbo Sjömänners fester.
  Åbo Tidningar nro 9
 3. 3 Orden la Trappe i England.
  Åbo Tidning nro 6
 4. 4 Om Frimurariets ursprung.
  Åbo Tidning nro 102
 5. 5 Dukat-sällskapet. (Ett hemligt samfund stiftadt i Wesel 1746, de utgingo från sanningen att manniskan är skapad till samfundslefnad.)
  Åbo Tidning nro 24
 6. 6 Till ordensväsendets historia i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 119
 7. 7 Ralph. Bref från Helsingfors. (Upplösning af Frimurareorden.)
  Helsingfors Dagblad nro 1
 8. 8 H. Wapaamurarit. (Esitelmä)
  Keski-Suomi nro 32
 9. 9 Pajula. Mielipiteemme GoodtemplaTrisuudesta.
  Aura nro 125
 10. 10 Goodtemparloosia perustetaan Turkuun.
  Rauman Lehti nro 46
 11. 11 Maltesen Orden. (Uppgifter om denna orden stiftad af Gerhard 1099 i.n.v. Neapolitanska riket.)
  Åbo Tidning nro 96
 12. 12 (Ins.) (Tillägg till skrifvelsen Hypothenusan i ÅU rörande historiken. öfver frimurarelogens stiftande i Finland.) N.N.
  Åbo Underrättelser nro 129
 13. 13 Ehdotettuja sääntöjä goodtemplariseuraa varten Turussa.
  Sanomia Turusta nro 202
 14. 14 A.V. Helsingistä 2 pv. tammikuuta v. 1885. (Kirje Kyösti-veikolle Tampereella. (Goodtemplariseurasta.)
  Aamulehti nro 6
 15. 15 Wapaamuurarit.
  Satakunta nro 2
 16. 16 För ÅT af G.C.) Finska sjuttonde februari-bröderna. Ett litet bidrag till ordenssällskapens historia. (forts.
  Åbo Tidning nro 182