1. 1 (Ins.) Om Lifränteanstalten i Åbo. (Om förvaltningen) Målsman för 41 insatser.
  Finlands Allmänna Tidning nro 240
 2. 2 Jansson, J.F. Lifränteanstalten i Åbo, kamrerare. Om Lifränteanstalten i Åbo. (Uti n:o 240 ang. förvaltning af medlen, undert. Målsman för 41 insatser )
  Finlands Allmänna Tidning nro 255
 3. 3 En hufvudorsak till bristen på penningekapital ur Aftonposten; med anl. af diskussion vid Lifränteanstaltens samtr.
  Åbo Underrättelser nro 39
 4. 4 Elinkautisen rahakasvinlaitoksen tili
  Sanomia Turusta nro 5
 5. 5 Turun elinkautisen rahakasvinlaitoksen tila
  Sanomia Turusta nro 43
 6. 6 Lifränteanstaltens ställning
  Åbo Underrättelser nro 48
 7. 7 Redovisning öfver förvaltningen af lifränteanstalten i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 51
 8. 8 Lifränteanstaltens i Åbo ställning
  Finlands Allmänna Tidning nro 34
 9. 9 Lifränteanstaltens i Åbo ställning
  Finlands Allmänna Tidning nro 164
 10. 10 Turun elinkautisen rahakasvinlaitoksen vuosikokous
  Sanomia Turusta nro 13
 11. 11 Lifränteanstaltens i Åbo ställning 1868
  Åbo Underrättelser nro 24
 12. 12 Jansson, J.F.: (Meddel.) Betänkande angående väckt fråga om grundräntans uti Lifränteanstalten i Åbo förändring.
  Åbo Underrättelser nro 43
 13. 13 Lifränteanstaltens i Åbo ställning
  Åbo Underrättelser nro 57
 14. 14 Jansson, J.F.: Till hr J.W. Lillja. Genmäle. (Polemik ang. lifränteanstaltens grundränta.)
  Åbo Underrättelser nro 69
 15. 15 Lifränteanst. i Åbo ställning vid 1:sta kv.
  Åbo Underrättelser nro 68
 16. 16 Lifränteanst. i Åbo ställning vid 3:dje kv. 1870.
  Åbo Underrättelser nro 162
 17. 17 Lifränteanstaltens i Åbo ställning)
  Finlands Allmänna Tidning nro 167
 18. 18 Turun elinkautisen rahakasvinlaitoksen tili toisessa vuosineljännestarkastuksessa v. 1871.
  Sanomia Turusta nro 30
 19. 19 Lifränteanstaltens i Åbo ställning
  Åbo Underrättelser nro 161
 20. 20 Åbo. (Lifränteanstaltens ställning vid 3:dje kv.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 252