1. 1 Ett sällskap japaneser ankommo till Wiborg.
  Östra Finland nro 170
 2. 2 En engelsk lustresenär ankrade utanför Viborg.
  Östra Finland nro 183
 3. 3 K. (Uusikaupunki. Tatarilaisia.)
  Aura nro 132
 4. 4 Katolsk prest ferbjuden att landstiga i Hangö.
  Helsingfors Dagblad nro 4
 5. 5 En lusttur till Finland fr. Stockholm med ångf. Carl von Linné.
  Helsingfors Dagblad nro 221
 6. 6 Kaldealainen pappi käynyt Porissa.
  Satakunta nro 66
 7. 7 Kotikyläläinen. Kotikylän kirje. (Oulu. Ulkomaalaisten työmiesten käyttämisestä.)
  Kaiku nro 29
 8. 8 Kolme ranskalaista lääkäriä oleskellut turistina Kajaanissa.
  Kaiku nro 106
 9. 9 Juutalainen muinaismuistojen kokooja Porin seuduilla.
  Lounas nro 69
 10. 10 Redaktören för danska landtbrukstidn. Landtmannen uppehåller sig i Finland för att ta reda på mejeriförhållandena.
  Norra Posten nro 159
 11. 11 Englantilaisia lohenonkijoita Oulussa.
  Oulun Ilmoituslehti nro 33
 12. 12 Ruotsalaisia karhunampujia Tampereen seuduilla.
  Hämeen Sanomat nro 11
 13. 13 - uh - Olemmeko lapsia? (Suomalaisten taipumus antaa ulkomaalaisten positiivin soittajien ja taiteilijoiden. kiskoa itseltään rahaa.)
  Maamme nro 77
 14. 14 En af Times specielle korrespondnter på besök i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 189
 15. 15 EEC Times korrespondent på resa i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 200
 16. 16 Ins.) Helsingfors. Uppmaning till stadens myndigheter att bortsända en tiggare från Sverige, som anlitas välgörenheten i staden.
  Hufvudstadsbladet nro 48
 17. 17 Saksalaisuus Suomessa.
  Aura nro 50
 18. 18 Saksalaisuus Suomessa.
  Aura nro 51
 19. 19 Svenska studenter ämna besöka Finland för att i Österbotten samla svenska sånger och dans melodier.
  Norra Posten nro 45
 20. 20 Ruotsalaisia ylioppilaita tulee Suomeen ruotsalaisia lauluja ja tanssisäveleitä kokoamaan.
  Tampere nro 19