1. 1 Judendom i Åbo.
  Åbo Tidningar nro 47
 2. 2 En jude döpt i Björneborg.
  Åbo Tidning nro 51
 3. 3 Jude döpt i Gamla Carleby.
  Åbo Tidning nro 73
 4. 4 Ett Jude-dop i f.d. Universitetes Salenitetssal.
  Åbo Underrättelser nro 5
 5. 5 Om Judarnes sabbath och synagogan.
  Evangelisk tidning nro 11
 6. 6 Synagogan. (Beskrifning öfver Judarnes synagoga och religiösa seder.)
  Evangelisk tidning nro 12
 7. 7 Judedop i Helsingfors.
  Hufvudstadsbladet nro 97
 8. 8 Helsingfors. Ett Judedop i gamla kyrkan.
  Helsingfors Dagblad nro 114
 9. 9 Rättslärhet i ett ordnadt samhälle. (I Åbo har en judeflicka blifvit döpt emot föräldrar vilja.)
  Åbo Tidning nro 12
 10. 10 Finsk judinna kristnad i Sverge.
  Norra Posten nro 313
 11. 11 Juutalainen kastettu Kuopiossa.
  Savo-Karjala nro 79
 12. 12 Vielä joitakuita sanoja juutalaisten lahkokunnista.
  Maamiehen Ystävä nro 4
 13. 13 Kirje Helsingistä. (Eräs juutalainen kellosepän kisälli kastettu lutherilaiseen uskoon.)
  Hämäläinen nro 62
 14. 14 Brefkort från Tavastehus, (En judisk firma söker agenter för en hypoteksbank. Väfskola.)
  Finland nro 298
 15. 15 Proselytimakeri. (Om en judeflickas dop utan föräldrars vetskap. Judeförföljelsen i Finland.)
  Norra Posten nro 15