1. 1 H:fors. (Bondedeputatiom fr. Petersburg.)
  Helsingfors Tidningar nro 43
 2. 2 Åbo. (Ryska skepp på reddan.)
  Åbo Underrättelser nro 72
 3. 3 Venäläisiä puoskareita maahan.
  Sanomia Turusta nro 36
 4. 4 Åbo. (Huru ryssarna bemötts i Åbo.)
  Åbo Underrättelser nro 139
 5. 5 Estbåtar anländt.
  Helsingfors Dagblad nro 88
 6. 6 H:fors. (Besök af rysk järnvägskomite.)
  Helsingfors Dagblad nro 209
 7. 7 Ryska Geogr. Sällsk. expedition till Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 228
 8. 8 Konversation. (Ryska spioner i Åbo.)
  Åbo Underrättelser nro 20
 9. 9 (Ännu om den ryska spionen i Åbo hvarom nämndes i ÅU n:o 20).
  Åbo Underrättelser nro 23
 10. 10 En rysk fredsdomare stablerat sig i Wiborgs län.
  Helsingfors Dagblad nro 61
 11. 11 Ryska fiskuppköpare i Wasatrakten.
  Vasabladet nro 94
 12. 12 Ryske kräftuppköpare i Åbo län.
  Folkwännen nro 35
 13. 13 Oulu. Virolaisia luonnontutkijoita matkalla Muonionniskaan.
  Kaiku nro 27
 14. 14 Den ryske kollegiisekreterarens häktning i Wiborg.
  Östra Finland nro 116
 15. 15 Fiskuppköpare från Petersburg i skären.
  Folkwännen nro 35
 16. 16 Pietarilaisten kesäasukkaiden lukumäärä Viipurissa ja sen seuduilla.)
  Ilmarinen nro 56
 17. 17 Nihilistejä Hämeenlinnassa.
  Savo nro 29
 18. 18 Tuoreenkalan ostajia Venäjältä on näinä aikoina ollut Turussa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 25
 19. 19 Ryske fiskuppköpare å orten.
  Åbo Underrättelser nro 45
 20. 20 Rysk eskader förankrad i hemman.
  Åbo Underrättelser nro 187