1. 1 Ruotsalainen ja suomalainen kansallisuus Länsi-Suomen saaristossa.) (Kirjoituksesta AU:ssa nimim. B.F.H.
  Uusi Suometar nro 268
 2. 2 H-g. Ännu några ord om vår skärgårdsbefolknings skälling. (I Åbo. Ang. allmogens ekonomiska förhållanden.)
  Åbo Underrättelser nro 313
 3. 3 L.T.R. En fråga för dagen. (Insamlandet af alla slags anliga svenska folkminnen i Finland vore af stor vikt.)
  Åbo Tidning nro 26
 4. 4 - G - Svenskarnes i Finland kamp emot tillvaror. (Svenska allmogsbefolkningen sammansmälter med den finska.)
  Lördagsqvällen nro 1
 5. 5 Bj.T gör allmänh. uppmärks. på att den svenska befolken i Finland saknar lektyr..
  Helsingfors Tidningar nro 26
 6. 6 Ruotsalaiset Suomessa.
  Aamurusko nro 23
 7. 7 S-g. Några ord om Finlands svenska befolkning.
  Helsingfors Tidningar nro 60
 8. 8 kfr. (Ins.) Om FoV:s uttalanden ang. den finska - o. svenska-talande befolkningens karaktärer.)
  Åbo Underrättelser nro 47
 9. 9 Den svenska ståndspersonsklassen i Finland.
  Vikingen nro 15
 10. 10 Angående våra folkseder. (Uppmaning till observationer bland vår svenska allmogen.)
  Vikingen nro 43
 11. 11 Fornskandinaver i Finland enligt Nya Dagl. Allek.
  Helsingfors Dagblad nro 80
 12. 12 -el-el Skärgårdsallmogen och bildningen bland sydvestra Finlands svenska allmoge.
  Åbo Tidning nro 57
 13. 13 -el-el Skärgårdsallmogen och bildningen bland sydvestra Finlands svenska allmoge. - 1884 Jussi. ÖN:n Pekalle. (Väitöksestä että ruotsalaiset ovat Suomen oikeat asukkaat ja suomalaiset ainoastaan) siirtolaisia.)
  Savonlinna nro 7
 14. 14 Om svenskarnes inflyttningar till Finland. (Forts.)
  Norra Posten nro 16
 15. 15 A.J.N-n. Från våra svenska kustbygder. (Bref fram WaT:s korresp.) Mejeriväsendet. Forntida minnesmärken i Kjerklaks.)
  Wasa Tidning nro 53
 16. 16 Kustbo. Är den svenska befolkningen i vårt land maklig? (I en nyss utkommen bok: Geografi för folkskolan beskylles svenska befolkningen för maklighet.)
  Folkwännen nro 237
 17. 17 - G - Svenskarnes i Finland kamp emot tillvaror. (Svenska allmogsbefolkningen sammansmälter med den finska.)
  Lördagskvällen nro 1
 18. 18 F.V.E. Försöka duger. (Föreslås att skäriborna skulle bygga sig flere rum för att hyra ut åt sommargästerna.)
  Land och Stad nro 40
 19. 19 Brefkort från landsorten. (Bemötande af en art. i Lördagsqv. Svenskarnas i Finland kamp för tillvaran.)
  Land och Stad nro 3
 20. 20 3. Swenskarne i Finland. Flygande noter./tillegnade Cantor emeritus Sipri Peura i Kuusamo.)
  Helsingfors Tidningar nro 44