1. 1 (C.F. Mennander.) Pröfning af det skälet som hämtas ur Esra 4:de bok, åt Finnarna skola härstamma af de 10 Israels slägter.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 2Jac. Tengström) öfv. Om Tscheremisserne.
  Åbo Tidningar nro 24
 3. 3 (.Jac. Tengström) Om Mordvinerne.
  Åbo Tidningar nro 36
 4. 4 Om de gamle finnarnes festen.
  Mnemosyne nro 95
 5. 5 Om Finska Folkstammen. (Ur Asia Polyglotta von Julius Klaproth.)
  Åbo Underrättelser nro 14
 6. 6 2:ne Bref från Archimandriten Platon om Samojederna. (Ur Moskow Zeitung.)
  Helsingfors Morgonblad nro 85
 7. 7 Suomalaisten entisistä asuntopaikoista.
  Sanan Saattaja Wiipurista nro 3
 8. 8 - s - Varggropen. (Ins.) (Berättelse om den finska gästvänligheten.)
  Helsingfors Tidningar nro 35
 9. 9 s. E-s. (Ins.) Ytterligare hypotheser om Karelen och Jemernas land. (Med anl. af HM:s n:o 98 år 1843 införd resa öfver hr. Hippings undersaken om Tyska landet i Finland och HM:s artikel för 1839 n:o 39-41 om rysk härtåget 1311 emot xxxxxxx).
  Helsingfors Morgonblad nro 14
 10. 10 Pr, Om Kurckes lagfens ursprung och Birkarlarna. (Denna afhandling upplästes nyligen vid ett Nationsmöte inom Studerande Korpsen och är red. benäget meddelad. Red:s mot.)
  Helsingfors Morgonblad nro 17
 11. 11 Mitkä suomalaiset ovat.
  Maamiehen Ystävä nro 1
 12. 12 Om Finnarnes forntid.
  Morgonbladet nro 55
 13. 13 Muinaissuomalaisten elämästä.
  Kanawa nro 25
 14. 14 M-n. Suomalaisten omaisuus tiedoissa. (Suomalaisten luontoperäinen opiskelu ja edistys, Väärä kristillisyys.)
  Maamiehen Ystävä nro 29
 15. 15 Alex. v. Humboldtin kirjasta: Kosmos. (v. H. väittää Uralia muinaissuomalaiseksi maaksi.)
  Suometar nro 38
 16. 16 Magyarit.
  Maamiehen Ystävä nro 29
 17. 17 Virolaisten muinaisusko.
  Suometar nro 15
 18. 18 Ur K. Ryska Vetenskaps-Akademiens berättelse för år 1850. Afdelningen för språkkännedom och ethnografie.
  Finlands Allmänna Tidning nro 128
 19. 19 A, Jalava. Lutw. Kossuth ja kysymys unkarilaisesta ja suomalaisesta heimolaisuudesta. (Unkarin historiallisen seuran, aikakauskirjani Szazadakin IX:stä vihkosta.
  Uusi Suometar nro 11
 20. 20 Etnografiskt. I Europeiska Budbäraren ingår en artikel om de till finska folkstammen hörande Votjakerna.
  Helsingfors Dagblad nro 266