1. 1 Kuvien tilaaja. (Länet.) (Kysymys G.V. Eriundilla olevista Keisari Aleksanteri II:ni muotokuvista.)
  Uusi Suometar nro 83
 2. 2 J.O. Aberp. (forts.) Storfurstens dom. (Ett blad ur Alexander II:s lif,)- Från Finland. Tidskriften Thub.)
  Uleåborgs Tidning nro 26
 3. 3 Kejsar Alexander II.
  Åbo Underrättelser nro 72
 4. 4 - n - Småbref från Helsingfors. (Underrättelsen om Kejsarens död. Konstert ställningen. Furuhjelmska donationen.)
  Wasa Tidning nro 34
 5. 5 En krans af finska fabriksarbetare i Petersburg nedldes på Alexander II:s graf.
  Åbo Underrättelser nro 85
 6. 6 Finsk militär vid kröningen i Moskva.
  Helsingfors Dagblad nro 132
 7. 7 Keisari Aleksanteri II. (Kuvalla).
  Helsingin Wiikko-Sanomia nro 33
 8. 8 Den l jan. 1882. (l anl. af ombyte af regent och högste embetsmän. Värnepligten.)
  Hufvudstadsbladet nro 1
 9. 9 Finsk militär vid kröningen i Moskva.
  Hufvudstadsbladet nro 67
 10. 10 -n-i. Muutamia sanoja uudelle vuodelle. (Aleksanteri II kuollut.)
  Ilmarinen nro 2
 11. 11 Nyårsbetraktelse. Alexander II död.
  Mellersta Österbotten nro 1
 12. 12 Viipurissa toukokuun 26 pv. (Muutama sana krunauksen johdosta.)
  Ilmarinen nro 60
 13. 13 A.S-g. Med anl. af det nådiga pardonsplakatet för Finland. (utfärdadt vid kröningen i Moskwa.)
  Norra Posten nro 26
 14. 14 Krönika. (Kröningen.)
  Norra Posten nro 27
 15. 15 Kröningsdeputationern från Finland.
  Norra Posten nro 152
 16. 16 Ständerdeputationeir vid kröningen.
  Norra Posten nro 169
 17. 17 Savonlinna 31 pv. toukokuuta. (Sananen kruunauksen johdosta.)
  Savonlinna nro 22
 18. 18 Agnes K. Allvar och skämt. (Åbo. Kröningen och hennes följder.)
  Åbo Tidning nro 167
 19. 19 Lovisa den 20 juni. (Några ord i anl. af kröningen.)
  Östra Nyland nro 48
 20. 20 S.H. Turusta. Puheen aluksi. (Suuriruhtinasparin kruunaus.- Uusi kieliasetus. Martti Lutherin 400-vuotis syntymäjuhla. Vaasan rautatie. Vuoden tulo. Suomen evankeliumiseurojen leviäminen.) - 1884 STur. n:o 11.Kuopiosta. Aleksanteri II:n stipendiovarasto. Sääntöehdotus Keisari Aleksanteri II:n stipendiovarastolle. (Kuopiossa)
  Savo nro 6